European Union website, the official EU website

Raha ja EL

ELi eelarvet rahastatakse eri allikatest, mille hulgas on ka teatav osa iga liikmesriigi kogurahvatulust. Eelarveraha kasutatakse väga erinevaks otstarbeks, näiteks elatustaseme tõstmiseks vaesemates piirkondades ja toiduohutuse tagamiseks. Euro on enamikus ELi liikmesriikides kasutatav ühisraha.

Kuidas ELi rahastatakse?

ELi tulu koguneb lisaks liikmesriikide panustele ka ELi imporditavate kaupade suhtes rakendatud tollimaksudest ja teatavast osast igas liikmesriigis kogutud käibemaksust.

Kuidas ELi eelarvet kasutatakse?

ELi eelarvest rahastatakse suurt hulka tegevusi, alates maaelu arengust ja keskkonnakaitsest kuni välispiiride kaitse ja inimõiguste edendamiseni. Komisjonil, nõukogul ja Euroopa Parlamendil on kõigil sõnaõigus eelarve suuruse ja eraldiste üle otsustamisel. Tegelike kulutuste eest vastutavad komisjon ja ELi liikmesriigid.

Euro

Euro, mida igapäevaselt kasutab umbes 338,6 miljonit eurooplast, on kõige käegakatsutavam tõend ELi liikmesriikide koostööst. Eurost tulenevad hüved on koheselt selged kõigile, kes reisivad välismaale või teevad sisseoste mõnes muus ELi liikmesriigis hallatavatel internetilehekülgedel.

Majandus- ja finantskriis

Alates majanduskriisi vallandumisest 2008. aastal on ELi liikmesriikide valitsused, Euroopa Keskpank ning Euroopa Komisjon võtnud intensiivseid ja jätkuvaid meetmeid. Kõik pooled on teinud tihedat koostööd majanduskasvu soodustamiseks ja töökohtade loomiseks, hoiuste kaitsmiseks, taskukohaste laenude jätkuvaks andmiseks ettevõtjatele ja kodanikele, finantsstabiilsuse tagamiseks ning tulevikuks parema juhtimissüsteemi loomiseks.