Euroopa Liit

Raha ja EL

ELi eelarvet rahastatakse eri allikatest, mille hulgas on ka teatav osa iga liikmesriigi kogurahvatulust. Eelarveraha kasutatakse väga erinevaks otstarbeks, näiteks elatustaseme tõstmiseks vaesemates piirkondades ja toiduohutuse tagamiseks. Euro on enamikus ELi liikmesriikides kasutatav ühisraha.

Back to top