European Union website, the official EU website

Raha ja EL

ELi eelarvet rahastatakse eri allikatest, mille hulgas on ka teatav osa iga liikmesriigi kogurahvatulust. Eelarveraha kasutatakse väga erinevaks otstarbeks, näiteks elatustaseme tõstmiseks vaesemates piirkondades ja toiduohutuse tagamiseks. Euro on enamikus ELi liikmesriikides kasutatav ühisraha.

 

Alates majanduskriisi vallandumisest 2008. aastal on ELi liikmesriikide valitsused, Euroopa Keskpank ning Euroopa Komisjon võtnud intensiivseid ja jätkuvaid meetmeid. Kõik pooled on teinud tihedat koostööd majanduskasvu soodustamiseks ja töökohtade loomiseks, hoiuste kaitsmiseks, taskukohaste laenude jätkuvaks andmiseks ettevõtjatele ja kodanikele, finantsstabiilsuse tagamiseks ning tulevikuks parema juhtimissüsteemi loomiseks.