Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα οικονομικά της ΕΕ

Τα οικονομικά της ΕΕ

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτείται από διάφορους πόρους, περιλαμβανομένου και ενός ποσοστού του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος κάθε κράτους μέλους. Τα κονδύλια του προϋπολογισμού διατίθενται για πληθώρα σκοπών, όπως η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στις φτωχότερες περιφέρειες και η επισιτιστική ασφάλεια. Το ευρώ είναι το κοινό νόμισμα των περισσοτέρων κρατών μελών της ΕΕ.

Back to top