European Union website, the official EU website

Penge og EU

EU's budget finansieres af kilder, som blandt andet omfatter en procentdel af hvert medlemslands bruttonationalindkomst. Det bruges på så forskellige formål som at hæve levestandarden i de fattigere regioner og at garantere fødevaresikkerhed. Euroen er fælles valuta i de fleste EU-lande.

Hvordan finansieres EU?

EU's indtægter stammer ikke kun fra medlemslandenes bidrag, men også fra importafgifter på varer fra lande uden for EU og en procentdel af den moms, der opkræves i de enkelte medlemslande.

Hvordan bruges EU-budgettet?

EU-budgettet betaler for en lang række aktiviteter fra udvikling af landdistrikterne og miljøbeskyttelse til beskyttelse af de ydre grænser og forbedring af menneskerettighederne. Kommissionen, Rådet og Parlamentet har alle indflydelse på, hvor stort budgettet er, og hvordan det fordeles. Men det er Kommissionen og EU-landene, der er ansvarlige for det faktiske forbrug.

Euroen

Euroen – som hver dag anvendes af omkring 338,6 millioner europæere – er det mest håndgribelige bevis på samarbejdet mellem EU-landene. Fordelene er umiddelbart indlysende for enhver, der rejser til udlandet eller handler online på websites i andre EU-lande.

Den finansielle og økonomiske krise

Siden den økonomiske krise brød ud på verdensplan i 2008, har den foranlediget handling blandt EU's medlemslande, Den Europæiske Centralbank og Kommissionen. Alle har arbejdet tæt sammen om at fremme vækst og beskæftigelse, beskytte indskud, opretholde lånemuligheder, som virksomheder og husstande kan betale, sikre økonomisk stabilitet og indføre et bedre ledelsessystem for fremtiden.