European Union website, the official EU website

Finanční prostředky EU

Finanční prostředky EU

Příjmy rozpočtu Evropské unie pocházejí z různých zdrojů, mezi něž patří i procentuální část hrubého národního příjmu jednotlivých členských států. Tyto peníze jsou vynakládány na nejrůznější činnosti Unie – od zvyšování životní úrovně lidí v chudších regionech po opatření zajišťující nezávadnost potravin. Ve většině členských zemí se platí eurem, společnou měnou Unie.

 

Od vypuknutí světové hospodářské krize v roce 2008 podnikají členské státy EU, Evropská centrální banka a Komise celou řadu energických kroků. Společně usilují o podporu růstu a zaměstnanosti, ochranu úspor, nepolevující příliv dostupných úvěrů pro podnikatele a domácnosti, zajištění finanční stability a zavedení fungujícího systému správy ekonomických záležitostí do budoucna.