Evropská unie

Finanční prostředky EU

Finanční prostředky EU

Příjmy rozpočtu Evropské unie pocházejí z různých zdrojů, mezi něž patří i procentuální část hrubého národního příjmu jednotlivých členských států. Tyto peníze jsou vynakládány na nejrůznější činnosti Unie – od zvyšování životní úrovně lidí v chudších regionech po opatření zajišťující nezávadnost potravin. Ve většině členských zemí se platí eurem, společnou měnou Unie.

Back to top