European Union website, the official EU website

Finanční prostředky EU

Finanční prostředky EU

Příjmy rozpočtu Evropské unie pocházejí z různých zdrojů, mezi něž patří i procentuální část hrubého národního příjmu jednotlivých členských států. Tyto peníze jsou vynakládány na nejrůznější činnosti Unie – od zvyšování životní úrovně lidí v chudších regionech po opatření zajišťující nezávadnost potravin. Ve většině členských zemí se platí eurem, společnou měnou Unie.

Jak je financován chod Evropské unie?

Příjmy Evropské unie netvoří pouze příspěvky jednotlivých členských států, ale také dovozní cla na výrobky dovážené ze států za hranicemi EU a rovněž procento z daně z přidané hodnoty vybrané v členských státech.

Jak se využívá rozpočet EU?

Prostředky z rozpočtu EU se využívají na nejrůznější činnosti: od rozvoje venkova, přes ochranu životního prostředí a vnějších hranic Unie po prosazování lidských práv. O velikosti rozpočtu a jeho přerozdělování rozhodují společně Komise, Rada a Evropský parlament. Za to, jak budou prostředky nakonec v jednotlivých oblastech využity, odpovídá Komise a orgány členských států.

Euro

Euro, společnou měnu EU, používá denně okolo 338,6 milionu Evropanů. Je jedním z nejhmatatelnějších výsledků spolupráce členských států. Jeho přínos je okamžitě ocení všichni, kteří po Unii cestují nebo nakupují v internetových obchodech jiných zemí EU.

Hospodářská a finanční krize

Od vypuknutí světové hospodářské krize v roce 2008 podnikají členské státy EU, Evropská centrální banka a Komise celou řadu energických kroků. Společně usilují o podporu růstu a zaměstnanosti, ochranu úspor, nepolevující příliv dostupných úvěrů pro podnikatele a domácnosti, zajištění finanční stability a zavedení fungujícího systému správy ekonomických záležitostí do budoucna.