Европейски съюз

Парични въпроси в ЕС

Парични въпроси в ЕС

Бюджетът на ЕС се финансира от няколко източника, включително процент от брутния национален доход на всяка държава членка. Той се изразходва за различни цели като повишаване на жизнения стандарт в по-бедните региони и гарантиране на безопасността на храните. Еврото е общата валута на повечето държави от ЕС.

Back to top