European Union website, the official EU website

Парични въпроси в ЕС

Парични въпроси в ЕС

Бюджетът на ЕС се финансира от няколко източника, включително процент от брутния национален доход на всяка държава членка. Той се изразходва за различни цели като повишаване на жизнения стандарт в по-бедните региони и гарантиране на безопасността на храните. Еврото е общата валута на повечето държави от ЕС.

Как се финансира ЕС?

ЕС получава приходи не само от вноските на държавите членки, но и от мита върху вноса на продукти от страни извън Съюза и процент от данъка върху добавената стойност (ДДС) във всяка страна.

Как се изразходва бюджетът на ЕС?

Бюджетът на ЕС се използва за финансиране на широк кръг от дейности – от развитие на селските райони и опазване на околната среда до защита на външните граници и утвърждаване на човешките права. Комисията, Съветът и Парламентът определят размера на бюджета и неговото разпределение. За реалното изразходване на средствата обаче са отговорни Комисията и държавите от ЕС.

Еврото

Еврото, което ежедневно се използва от около 338,6 милиона европейци, е най-осезаемото доказателство за сътрудничеството между държавите от ЕС. Ползата от общата валута се забелязва веднага от всеки, пътуващ в чужбина или пазаруващ онлайн от уебсайтове в друга страна от ЕС.

Икономическа и финансова криза

Правителствата на страните в ЕС, Европейската централна банка и Комисията предприеха енергични и непрекъснати действия за справяне с икономическата криза след нейното избухване през 2008 г. Всички те работят в тясно сътрудничество за подкрепа на растежа и заетостта, защита на спестяванията, поддържане на кредитиране на достъпна цена за предприятията и домакинствата, осигуряване на финансова стабилност и изграждане на по-добра система на управление за в бъдеще.