European Union website, the official EU website

Hur finansieras EU:s verksamhet?

Hur finansieras EU:s verksamhet?

EU:s inkomstkällor är bl.a. medlemsländernas EU-avgifter, importtullar på varor från länder utanför EU och böter från företag som bryter mot EU:s regler. EU-länderna enas om budgetens storlek och hur den ska finansieras flera år i förväg. 

EU:s budget bidrar till tillväxt och nya jobb. Genom sammanhållningspolitiken finansieras satsningar för att minska de ekonomiska skillnaderna mellan EU:s länder och regioner. Pengarna går också till att utveckla landsbygden i EU.

Det här är EU:s tre viktigaste inkomstkällor:

  • EU-avgiften är en liten andel av varje medlemslands bruttonationalinkomst (cirka 0,7 procent) och är den största inkomstkällan. Avgiften grundas på principerna om solidaritet och betalningsförmåga, men beloppet kan anpassas om ett land får alltför hög avgift.
  • En liten procentandel av den moms som tas ut i varje EU-land, cirka 0,3 procent.
  • En stor del av importtullarna på varor från länder utanför EU (det land där tullen betalas behåller en liten del).

EU får också in pengar i form av de EU-anställdas inkomstskatter, bidrag från länder utanför EU till vissa EU-program och böter från företag som bryter mot EU:s regler.