Europeiska Unionen

Så finansieras EU:s verksamhet

Så finansieras EU:s verksamhet

EU:s inkomstkällor är bl.a. medlemsländernas EU-avgifter, importtullar på varor från länder utanför EU och böter från företag som bryter mot EU:s regler. EU-länderna enas om budgetens storlek och hur den ska finansieras flera år i förväg. 

EU:s budget bidrar till tillväxt och nya jobb. Genom sammanhållningspolitiken finansieras satsningar för att minska de ekonomiska skillnaderna mellan EU:s länder och regioner. Pengarna går också till att utveckla landsbygden i EU.

EU:s budget i korthet:

Back to top