European Union website, the official EU website

Zo wordt de EU gefinancierd

Zo wordt de EU gefinancierd

De EU heeft inkomsten door bijdragen van de EU-landen, invoerheffingen op producten van buiten de EU en boetes die worden opgelegd als bedrijven zich niet aan de EU-regels houden. De EU-landen komen al enkele jaren van tevoren samen overeen hoeveel geld de EU mag uitgeven en hoe dat geld wordt opgebracht. 

Met het EU-geld wordt de groei van de economie en de werkgelegenheid ondersteund. Op grond van het cohesiebeleid financiert de EU investeringen om de economische verschillen tussen de EU-landen en -regio's weg te werken. Ook plattelandsgebieden ontvangen steun.

De drie belangrijkste inkomstenbronnen van de EU zijn:

  • een klein percentage van het bruto binnenlands product (meestal zo'n 0,7%) van alle EU-landen. Dit is de grootste inkomstenbron. De onderliggende principes zijn solidariteit en vermogen tot betalen. Het bedrag kan aangepast worden om te voorkomen dat bepaalde landen onevenredig zwaar belast worden.
  • een klein percentage van de btw-inkomsten van elk EU-land, meestal zo'n 0,3%
  • een groot deel van de invoerheffingen op producten van buiten de EU (het land dat de heffing int, behoudt een klein percentage ervan).

De EU heft ook belasting over de salarissen van EU-personeel, ontvangt vergoedingen van landen buiten de EU voor hun deelname aan EU-programma's en int boetes van bedrijven die de EU-voorschriften hebben overtreden.