European Union website, the official EU website

Kif tiġi ffinanzjata l-UE?

Kif tiġi ffinanzjata l-UE?

Is-sorsi ta’ dħul tal-UE jinkludu l-kontribuzzjonijiet tal-pajjiżi membri, id-dazji ta’ importazzjoni fuq prodotti minn barra l-UE u l-multi imposti meta n-negozji ma jikkonformawx mar-regoli tal-UE. Il-pajjiżi tal-UE jaqblu dwar id-daqs tal-baġit u kif għandu jiġi ffinanzjat fuq diversi snin bil-quddiem. 

Il-baġit tal-UE jappoġġa t-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi. Skont il-politika ta' koeżjoni, jiffinanzja l-investiment biex inaqqas id-differenzi ekonomiċi bejn il-pajjiżi u r-reġjuni tal-UE. Jgħin ukoll għall-iżvilupp ta’ żoni rurali fl-Ewropa.

It-tliet sorsi ewlenin ta' dħul huma:

  • perċentwal żgħir tad-dħul nazzjonali gross (normalement madwar 0.7%) mill-pajjiżi kollha tal-UE - l-akbar sors tad-dħul tal-baġit. Il-prinċipji bażiċi huma s-solidarjetà u l-kapaċità li jħallas – għalkemm l-ammont jista’ jiġi aġġustat biex jiġi evitat piż żejjed fuq pajjiżi partikolari.
  • perċentwal żgħir tad-dħul mit-taxxa fuq il-valur miżjud standardizzata ta' kull pajjiż tal-UE, normalment madwar 0.3%.
  • sehem kbir tad-dazji tal-importazzjonijiet fuq prodotti li mhumiex tal-UE (il-pajjiż li jiġbor id-dazju jżomm perċentwal żgħir).

L-UE tirċievi wkoll taxxi mħallsa mill-uffiċjali tal-UE fuq is-salarji tagħhom, kontribuzzjonijiet minn pajjiżi mhux fl-UE għal ċerti programmi u multi minn kumpaniji li jiksru r-regoli u r-regolamenti tal-UE.