European Union website, the official EU website

Kaip finansuojama ES?

Kaip finansuojama ES?

ES pajamų šaltiniai – tai valstybių narių įnašai, produktų importo iš ES nepriklausančių šalių muitai, baudos, skiriamos ES taisyklių nesilaikančioms įmonėms, ir kt. ES šalys susitaria dėl biudžeto dydžio ir dėl to, kaip jis bus finansuojamas kelerius ateinančius metus. 

ES biudžetu remiamas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas. Pagal sanglaudos politiką iš jo finansuojamos investicijos siekiant padėti mažinti skirtumus tarp ES šalių ir regionų. Jis taip pat padeda Europos kaimo vietovių plėtrai.

Trys pagrindiniai pajamų šaltiniai:

  • maža bendrųjų nacionalinių pajamų dalis (paprastai apie 0,7 %), kurią įneša visos ES šalys. Tai didžiausias biudžeto pajamų šaltinis. Pagrindiniai principai yra solidarumas ir finansinis pajėgumas, nors suma gali būti koreguojama, siekiant išvengti per didelės naštos konkrečioms šalims;
  • kiekvienos ES šalies standartizuotų pridėtinės vertės mokesčio pajamų dalis, paprastai sudaranti apie 0,3 %;
  • didelė produktų importo iš ES nepriklausančių šalių muitų dalis (šalis, kurioje imamas muitas, pasilieka nedidelę dalį).

Be to, ES gauna ES institucijų darbuotojų pajamų mokesčius, ES nepriklausančių šalių įnašus į tam tikras ES programas ir baudas, kurias moka ES taisykles pažeidusios bendrovės.