European Union website, the official EU website

Cad as a dtagann airgead an AE?

Cad as a dtagann airgead an AE?

Is ó ranníocaíochtaí na mBallstát, ó dhleachtanna iompórtála ar tháirgí a thagann isteach san AE agus ó fhíneálacha a ghearrtar ar ghnólachtaí nach gcomhlíonann rialacha an AE a fhaigheann an AE airgead. Roinnt blianta sula dtagann an buiséad i bhfeidhm, cinneann na Ballstáit méid an bhuiséid agus an áit as a dtiocfaidh an t-airgead. 

Úsáidtear buiséad an AE chun fás agus fostaíocht a chothú. Mar chuid den bheartas comhtháthaithe, infheistítear cuid den bhuiséad chun na bearnaí eacnamaíocha atá idir tíortha agus réigiúin éagsúla an AE a laghdú. Úsáidtear roinnt den airgead chun ceantair thuaithe na hEorpa a fhorbairt freisin.

Is iad seo na 3 príomhfhoinsí ioncaim:

  • céatadán beag den ollioncam náisiúnta (thart ar 0.7% de ghnáth) a fhaightear ó na tíortha ar fad atá san AE. Is é seo an foinse is mó ioncaim. Bunaithe ar phrionsabal na dlúthpháirtíochta agus cumas íocaíochta na dtíortha atá sé seo, agus is féidir an méid a íocann tíortha a athrú ionas nach mbeidh ró-ualach ar aon tír ar leith.
  • céatadán beag de cháin bhreisluacha chaighdeánaithe gach tíre san AE, thart ar 0.3% de ghnáth.
  • sciar mhór de na dleachtanna iompórtála atá ar tháirgí a thagann isteach san AE (coinníonn an tír a bhailíonn an dleacht céatadán beag di).

Faigheann an AE cáin ioncaim ón bhfoireann atá fostaithe ag an AE freisin, ó ranníocaíochtaí a dhéanann tíortha nach bhfuil san AE le cláir áirithe de chuid an AE, agus ó fhíneálacha a ghearrtar ar chuideachtaí a sháraíonn rialacha agus rialacháin an AE.