European Union website, the official EU website

EU:n talousarvion rahoitus

EU:n talousarvion rahoitus

EU:lla on useita tulonlähteitä. Jäsenmaiden maksamien maksujen lisäksi se saa tuloja esimerkiksi EU:n ulkopuolelta tuotavien tuotteiden tuontitulleista sekä EU:n sääntöjä rikkoneille yrityksille määrätyistä sakoista. Jäsenmaat sopivat EU:n talousarvion suuruudesta ja rahoituksesta useaksi vuodeksi eteenpäin. 

EU:n talousarviolla tuetaan kasvua ja työllisyyttä koko EU:ssa. EU rahoittaa koheesiopolitiikkansa mukaisesti investointeja, joilla pyritään kaventamaan EU-maiden ja alueiden taloudellisia eroja. Tukea annetaan myös maaseudun kehittämiseen.

Kolme tärkeintä tulonlähdettä ovat seuraavat:

  • Prosenttiosuus (noin 0,7 %) jokaisen jäsenmaan bruttokansantulosta. Tämä on EU:n talousarvion suurin tulonlähde. Maksuosuuden laskennassa noudatetaan yhteisvastuun periaatetta ja arvioidaan kunkin maan maksukykyä. Kohtuutonta rasitusta voidaan lieventää.
  • Prosenttiosuus (noin 0,3 %) kunkin EU-maan arvonlisäverolla (alv) keräämistä tuloista.
  • EU:n ulkopuolelta tuotavista tavaroista kerättävät tuontitullit, joista pääosa tilitetään EU:n kassaan. Tullien kantamisesta vastaava maa pidättää itsellään pienen osuuden.

EU saa myös verotuloja EU:n työntekijöiden ansiotuloista, EU:n ulkopuolisten maiden osallistumismaksuja eräiden EU-ohjelmien yhteydessä sekä sakkomaksuja EU:n sääntöjä rikkoneilta yrityksiltä.

Ladattavat tiedostot: