Euroopan Unioni

EU:n talousarvion rahoitus

EU:n talousarvion rahoitus

EU:lla on useita tulonlähteitä. Jäsenmaiden maksamien maksujen lisäksi se saa tuloja esimerkiksi EU:n ulkopuolelta tuotavien tuotteiden tuontitulleista sekä EU:n sääntöjä rikkoneille yrityksille määrätyistä sakoista. Jäsenmaat sopivat EU:n talousarvion suuruudesta ja rahoituksesta useaksi vuodeksi kerrallaan. 

EU:n talousarviolla tuetaan kasvua ja työllisyyttä koko EU:ssa. EU rahoittaa koheesiopolitiikkansa mukaisesti investointeja, joilla pyritään kaventamaan EU-maiden ja -alueiden taloudellisia eroja. Tukea annetaan myös maaseudun kehittämiseen.

EU:n talousarvio

Back to top