European Union website, the official EU website

Kuidas ELi rahastatakse?

Kuidas ELi rahastatakse?

ELi tuluallikateks on liikmesriikide tehtavad maksed, väljastpoolt ELi sisseveetavate kaupade imporditollimaksud ja trahvid, mida määratakse ettevõtjatele, kes ei täida ELi eeskirju. ELi liikmesriigid lepivad kokku eelarve suuruses ning selle rahastamises mitu aastat ette. 

ELi eelarvest toetatakse majanduskasvu ja töökohtade loomist. EL rahastab ühtekuuluvuspoliitika raames liikmesriikide ja piirkondade vaheliste majanduslike lõhede ületamiseks tehtavaid investeeringuid. EL aitab ka arendada Euroopa maapiirkondi.

Kolm põhilist tuluallikat on järgmised:

  • suurima osa moodustab kõikide ELi liikmesriikide poolt eraldatav väike osa kogurahvatulust (tavaliselt umbes 0,7 %); Aluspõhimõtted on siin solidaarsus ja maksevõime, kuid summat võidakse kohandada, et vältida konkreetsete riikide liigset koormamist.
  • väike osa iga ELi liikmesriigi ühtlustatud käibemaksu tulust (tavaliselt umbes 0,3 %);
  • suur osa väljastpoolt ELi sisseveetavate toodete imporditollimaksudest (maksu koguv riik jätab sellest endale väikese osa).

EL saab ka tulumaksu oma töötajate palkadelt, konkreetsetele ELi programmidele kolmandate riikide poolt eraldatud vahendeid ja trahve ELi eeskirju ja määrusi rikkunud ettevõtjatelt.