European Union website, the official EU website

Hvordan finansieres EU?

Hvordan finansieres EU?

EU's indtægtskilder omfatter bidrag fra medlemslandene, importafgifter på produkter fra lande uden for EU og bøder, som pålægges, når virksomheder ikke overholder EU-reglerne. EU-landene bliver enige om størrelsen på EU-budgettet, og hvordan det skal finansieres flere år forud. 

EU-budgettet støtter vækst og jobskabelse. Gennem samhørighedspolitikken finansierer det investeringer, som hjælper med at slå økonomisk bro mellem EU-lande og -regioner. Det hjælper også med at udvikle Europas landdistrikter.

De tre vigtigste indtægtskilder er:

  • En lille procentdel af bruttonationalindkomsten (normalt omkring 0,7 %) fra alle EU-landene - den største indtægtskilde i budgettet. De underliggende principper er solidaritet og betalingsevne – men beløbet kan tilpasses for at undgå at overbelaste visse lande.
  • En lille procentdel af hvert EU-lands harmoniserede merværdiafgifter (moms), normalt omkring 0,3 %.
  • En stor del af importafgifterne ved varer fra lande uden for EU (det land, som opkræver afgiften, beholder en lille andel).

EU modtager også indkomstskatter fra EU's ansatte, bidrag fra lande uden for EU til EU-programmer og bøder fra virksomheder, der ikke overholder EU's regler.