Europæiske Union

Hvordan finansieres EU?

Hvordan finansieres EU?

EU's indtægtskilder omfatter bidrag fra medlemslandene, importafgifter på produkter fra lande uden for EU og bøder, som pålægges, når virksomheder ikke overholder EU-reglerne. EU-landene bliver enige om størrelsen på EU-budgettet, og hvordan det skal finansieres flere år forud. 

EU-budgettet støtter vækst og jobskabelse. Gennem samhørighedspolitikken finansierer det investeringer, som hjælper med at slå økonomisk bro mellem EU-lande og -regioner. Det hjælper også med at udvikle Europas landdistrikter.

EU-budgettet:

Back to top