Europeiska Unionen

Euron

Euron är det mest handfasta beviset på EU-samarbetet. Den gemensamma valutan har införts i 19 av de 28 EU-länderna och används av cirka 338,6 miljoner människor varje dag. Alla som reser utomlands eller handlar på webbplatser i andra EU-länder ser direkt den praktiska nyttan med euron.

EU:s monetära samarbete

Ekonomiska och monetära unionen omfattar samordning av den ekonomiska politiken och finanspolitiken, en gemensam penningpolitik och euron som gemensam valuta. Euron infördes den 1 januari 1999 som en virtuell valuta för kontantlösa betalningar och räkenskaper. Sedlarna och mynten infördes den 1 januari 2002.

Se hur eurosedlarna och euromynten ser ut.

Vilka länder har infört euron?

Euron (€) är officiell valuta i 19 av de 28 EU-länderna. Tillsammans bildar euroländerna det så kallade euroområdet. 

Länder som har infört euron

Länder som kan komma att införa euron

Länder som har valt att stå utanför eurosamarbetet

 

Över 175 miljoner människor över hela världen använder en valuta som är knuten till euron.

Anslutning till euroområdet

En EU-medlemsstat som vill ansluta sig till euroområdet måste uppfylla de så kallade konvergenskriterierna. Det är ekonomiska och rättsliga villkor som man enades om i Maastrichtfördraget 1992 och kallas också "Maastrichtkriterierna".

I fördraget finns ingen särskild tidsplan för att ansluta sig till euroområdet, utan medlemsländerna får ta fram sina egna strategier för att uppfylla villkoren för att införa euron.

Fördelar med euron

En gemensam valuta har många fördelar. Man slipper t.ex. växlingskostnader och svängningar i växelkurserna. Eftersom det blir lättare för företag att göra affärer över gränserna och ekonomin blir mer stabil, växer också ekonomin och konsumenterna får mer att välja på. En gemensam valuta gör det också lättare för folk att resa och handla i andra länder. Internationellt sett ger euron EU större inflytande, eftersom det är den näst viktigaste internationella valutan efter den amerikanska dollarn.

Penningpolitiken

Den oberoende Europeiska centralbanken ansvarar för de monetära frågorna i EU. Bankens viktigaste mål är att upprätthålla prisstabiliteten. Banken fastställer också styrräntor för euroområdet. Även om EU-länderna fortfarande driver in skatter och varje land beslutar om sin egen budget, har de nationella regeringarna enats om gemensamma regler för de offentliga finanserna för att kunna samordna sina insatser för stabilitet, tillväxt och sysselsättning.

Back to top