Evropska unija

Evro

Evro je je najvidnejši simbol evropskega povezovanja, saj je skupna valuta 19 držav članic in plačilno sredstvo 338,6 milijonov evropskih državljanov. Evropskim državljanom prinaša veliko koristi, zlasti kadar potujejo v tujino ali opravljajo spletne nakupe na spletnih straneh drugih držav članic.

Monetarno sodelovanje

Ekonomska in monetarna unija zajema usklajevanje ekonomskih in fiskalnih politik, skupno monetarno politiko ter skupno valuto evro. Evro je bil uveden 1. januarja 1999 kot knjižni denar za negotovinska plačila in računovodske namene. Bankovci in kovanci so bili dani v obtok 1. januarja 2002.

Oglejte si evrske bankovce in kovance.

Katere države uporabljajo evro

Evro (€) je uradna valuta 19 od skupaj 28 držav članic EU. Te države sestavljajo t. i. evrsko območje. 

 

Več kot 175 milijonov ljudi po vsem svetu uporablja valute, vezane na evro.

Pridružitev območju evra

Države članice EU se lahko območju evra pridružijo, ko izpolnjujejo t. i. konvergenčna merila. Gre za ekonomske in pravne pogoje, dogovorjene v Maastrichtski pogodbi iz leta 1992, imenovane tudi maastrichtska merila.

Pogodba posebej ne določa časovnega razporeda za pridružitev evrskemu območju, ampak prepušča državam članicam, da same pripravijo strategijo za izpolnitev pogojev za prevzem evra.

Vloga evra

Enotna valuta ima številne prednosti. Z enotno valuto so odpravljena valutna nihanja in stroški menjave. Čezmejno poslovanje podjetij je lažje, gospodarstvo je stabilnejše, gospodarska rast večja, potrošniki pa imajo večjo izbiro. Zaradi enotne valute je lažje tudi potovati in nakupovati v drugih državah članicah. Tudi na svetovni ravni ima EU večjo težo, saj je evro za ameriškim dolarjem druga najpomembnejša svetovna valuta.

Upravljanje evra

Neodvisna Evropska centralna banka nadzoruje monetarne zadeve EU. Njen glavni cilj je ohranjati stabilnost cen. ECB določa tudi številne ključne obrestne mere v evrskem območju. Države EU same pobirajo davke in odločajo o svojem poračunu, vendar zaradi lažjega usklajevanja nacionalnih ukrepov za stabilnost, rast in zaposlovanje upoštevajo skupne predpise o javnih financah.

Back to top