Európska únia

Euro

Euro je najhmatateľnejším úspechom európskej integrácie – je to mena spoločná pre 19 z 28 členských štátov EÚ, ktorú každodenne používa okolo 338,6 miliónov ľudí. Prínosy spoločnej meny okamžite pocíti každý, kto cestuje do zahraničia alebo nakupuje na internete od predajcu z iného štátu.

Menová spolupráca v EÚ

Pojem hospodárska a menová únia zahŕňa koordináciu menových a fiškálnych politík, spoločnú menovú politiku a euro ako spoločnú menu. Euro sa začalo používať 1. januára 1999 ako virtuálna mena pre bezhotovostné transakcie a na účely účtovníctva. Bankovky a mince začali cirkulovať 1. januára 2002.

Prezrite si eurobankovky a euromince

Ktoré krajiny používajú euro?

Euro (€) je oficiálnou menou v 19 z 28 členských štátov EÚ. Tieto krajiny sú spoločne známe ako eurozóna. 

 

Meny, ktoré sú naviazané na euro, používa celosvetovo viac ako 175 miliónov ľudí.

Pristúpenie k eurozóne

Aby členské štáty EÚ mohli pristúpiť k eurozóne, musia spĺňať tzv. konvergenčné kritériá. Ide o hospodárske a zákonné podmienky stanovené v Maastrichtskej zmluve v roku 1992, známe ako „maastrichtské kritériá“.

Zmluva nešpecifikuje časový harmonogram vstupu do eurozóny, ale ponecháva na členských štátoch, aby si samy určili stratégie na splnenie podmienok pre prijatie eura.

Účel eura

Jednotná mena prináša veľa výhod, ako sú odstránenie pohyblivých výmenných kurzov a zmenárenských poplatkov. A keďže spoločnosti môžu jednoduchšie obchodovať v zahraničí a ekonomika je stabilnejšia, hospodárstvo rastie a spotrebitelia majú väčšiu možnosť výberu. Spoločná mena takisto podporuje cestovný ruch a nákupy v iných krajinách. Na globálnej úrovni euro poskytuje EÚ väčšiu váhu, keďže ide o druhú najvýznamnejšiu medzinárodnú menu, hneď po americkom dolári.

Riadenie eura

Menové záležitosti EÚ má na starosti nezávislá Európska centrálna banka. Jej hlavným cieľom je udržiavať cenovú stabilitu. ECB takisto stanovuje celý rad kľúčových úrokových sadzieb pre eurozónu. Napriek spoločnej menovej politike sú členské štáty nezávislé, pokiaľ ide o výber daní, a každý štát samostatne rozhoduje o vlastnom rozpočte. Ich vlády sa však dohodli na spoločných pravidlách pre verejné financie, aby mohli koordinovať svoje činnosti v záujme stability, rastu a zamestnanosti.

Back to top