Europese Unie

De euro

De euro is het meest tastbare bewijs van Europese samenwerking: de gemeenschappelijke munt wordt iedere dag in 19 van de 28 EU-landen door bijna 340 miljoen mensen gebruikt. De voordelen worden meteen duidelijk als u naar het buitenland reist of op internet dingen koopt in een ander EU-land.

Monetaire samenwerking in de EU

De economische en monetaire unie houdt in dat het economisch en fiscaal beleid wordt gecoördineerd, dat er een gemeenschappelijk monetair beleid wordt gevoerd en dat de deelnemende landen een gemeenschappelijke munt gebruiken, de euro. De euro zag op 1 januari 1999 het levenslicht als een virtuele munt voor niet-contante betalingen en boekhouddoeleinden. Eurobankbiljetten en –munten zijn er sinds 1 januari 2002.

Bekijk de eurobankbiljetten en -munten.

Waar wordt de euro gebruikt?

De euro (€) is de officiële valuta van 19 van de 28 EU-landen. Deze landen, samen de eurozone genoemd, zijn: 

 

Bovendien gebruiken wereldwijd nog 175 miljoen mensen een munt die aan de euro is gekoppeld.

Toetreden tot de eurozone

Om tot de eurozone toe te kunnen treden moet een EU-lidstaat voldoen aan de zogenaamde "convergentiecriteria". Dit zijn de economische en juridische voorwaarden die in 1992 in het Verdrag van Maastricht zijn vastgelegd, en die ook wel de "criteria van Maastricht" worden genoemd.

In het Verdrag is geen tijdschema opgenomen voor toetreding tot de eurozone. EU-lidstaten mogen hun eigen strategieën ontwikkelen om te voldoen aan de voorwaarden voor de invoering van de euro.

Doel van de euro

Een gemeenschappelijke munt heeft veel voordelen. Om te beginnen worden wisselkosten en koersschommelingen vermeden. Ook wordt internationale handel makkelijker en is de economie stabieler, zodat de economie groeit en consumenten een grotere keuze krijgen. Bovendien maakt zo'n munt het voor consumenten aantrekkelijker om te reizen en in andere landen aankopen te doen. Wereldwijd heeft de EU meer invloed gekregen doordat de euro na de dollar de belangrijkste internationale valuta is geworden.

Beheer van de euro

De onafhankelijke Europese Centrale Bank waakt over de monetaire zaken in de EU. De belangrijkste taak is het behoud van de prijsstabiliteit. De ECB stelt ook de belangrijkste rentetarieven vast voor de eurozone. De EU-landen innen nog zelf belastingen en stellen hun eigen begroting op, maar de regeringen hebben wel gemeenschappelijke regels over overheidsfinanciën opgesteld zodat ze hun inspanningen voor stabiliteit, groei en werkgelegenheid kunnen coördineren.

Back to top