Unjoni Ewrope

L-euro

L-euro hu l-iktar prova tanġibbli tal-integrazzjoni Ewropea – il-munita unika f'19 minn 28 pajjiż tal-UE u użata minn madwar 338.6 miljun ruħ kuljum. Il-benefiċċji tal-munita komuni huma ovvji għal kull min jivvjaġġa jew jixtri onlajn fuq siti web ibbażati f'pajjiż ieħor tal-UE.

Kooperazzjoni monetarja tal-UE

L-Unjoni Ekonomika u Monetarja tinvolvi l-koordinazzjoni ta' politiki ekonomiċi u fiskali, politika monetarja komuni u l-euro bħala l-munita komuni. L-euro tneda fl-1 ta' Jannar 1999 bħala munita virtwali għal pagamenti mhux f'kontanti u għal raġunijiet ta' kontabilità. Il-flus tal-karta u l-muniti ddaħħlu fl-1 ta' Jannar 2002.

Agħti daqqa t'għajn lejn il-flus tal-karta u l-muniti tal-euro.

Liema pajjiżi jużaw l-euro?

L-euro (€) hu l-munita uffiċjali ta' 19 minn 28 pajjiż membru tal-UE. Dawn il-pajjiżi huma magħrufa kollettivament bħala ż-żona tal-euro. 

 

Aktar minn 175 miljun ruħ fid-dinja jużaw muniti oħra li huma marbuta mal-euro.

Dħul fiż-żona tal-euro

Biex ikunu jistgħu jidħlu fiż-żona tal-euro, l-istati membri tal-UE huma meħtieġa jissodisfaw l-hekk imsejħa 'kriterji ta' konverġenza'. Dawn huma kondizzjonijiet ekonomiċi u legali maqbula fit-Trattat ta' Maastricht fl-1992 u huma magħrufa wkoll bħala l-'kriterji ta' Maastricht'.

It-Trattat ma jispeċifikax skeda ta' żmien partikolari għas-sħubija fiż-żona tal-euro, iżda jħalli f'idejn l-Istati Membri biex jiżviluppaw l-istrateġiji tagħhom biex jilħqu l-kundizzjonijiet għall-adozzjoni tal-euro.

L-għan tal-euro

Munita unika toffri bosta vantaġġi, bħall-eliminazjoni ta' rati tal-kambju u ta' spejjeż tal-kambju dejjem jinbidlu. Minħabba li hu iktar faċli għall-kumpaniji li jagħmlu negozju bejn il-fruntieri u peress li l-ekonomija hi iktar stabbli, l-ekonomija tikber u l-konsumaturi jkollhom iktar għażla. Munita unika tinkuraġġixxi wkoll lin-nies jivvjaġġaw u jixtru minn pajjiżi oħra. F'livell globali, l-euro jagħti iktar saħħa lill-UE, peress li hu t-tieni munita internazzjonali importanti wara d-dollaru Amerikan.

L-immaniġġjar tal-euro

Il-Bank Ċentrali Ewropew li hu indipendenti hu responsabbli għall-kwistjonijiet monetarji fl-UE. L-għan ewlieni tiegħu hu li jżomm l-istabilità tal-prezzijiet. Il-BĊE jiffissa wkoll numru ta' rati tal-interessi ewlenin għaż-żona tal-euro. Għalkemm it-taxxi għadhom jiġu imposti mill-pajjiżi tal-UE u kull pajjiż jiddeċiedi dwar il-baġit tiegħu, il-gvernijiet nazzjonali fasslu regoli komuni dwar il-finanzi pubbliċi biex ikunu jistgħu jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom għall-istabilità, it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi.

Back to top