Europos Sąjunga

Euras

Euras – 19 iš 28 ES šalių bendra valiuta, kuria kasdien naudojasi apie 338,6 mln. žmonių, – yra apčiuopiamiausias Europos integracijos įrodymas. Bendros valiutos nauda akivaizdi kiekvienam keliaujančiam į užsienį ar apsiperkančiam internetu kitos ES šalies interneto svetainėje.

ES bendradarbiavimas pinigų srityje

Ekonominėje ir pinigų sąjungoje koordinuojama ekonominė ir mokesčių politika, vykdoma bendra pinigų politika ir naudojama bendra valiuta euras. 1999 m. sausio 1 d. euras pradėtas naudoti kaip virtuali valiuta mokėjimams negrynaisiais pinigais ir apskaitos tikslais. Euro banknotai ir monetos pradėti naudoti 2002 m. sausio 1 d.

Sužinokite apie eurų banknotus ir monetas.

Kurios šalys yra įsivedusios eurą?

Euras (€) yra oficiali devyniolikos iš 28 ES valstybių narių valiuta. Visos šios šalys kartu vadinamos euro zona. 

 

Daugiau kaip 175 mln. žmonių visame pasaulyje naudoja su euru susietas valiutas.

Prisijungimas prie euro zonos

Kad galėtų prisijungti prie euro zonos, ES valstybės narės turi atitikti vadinamuosius „konvergencijos kriterijus“. Tai – ekonominės ir teisinės sąlygos, dėl kurių susitarta 1992 m. Mastrichto sutartimi, jos taip pat vadinamos „Mastrichto kriterijais“.

Sutartyje nenurodytas konkretus prisijungimo prie euro zonos tvarkaraštis, bet paliekama valstybių narių nuožiūrai parengti savo euro įsivedimo sąlygų atitikimo strategijas.

Euro paskirtis

Bendra valiuta turi daug privalumų, pavyzdžiui, dėl jos nelieka valiutų kursų svyravimų ir valiutų keitimo išlaidų. Ekonomika auga, o vartotojai turi didesnį pasirinkimą, nes naudojantis bendra valiuta bendrovėms lengviau užsiimti tarptautine prekyba ES ir ekonomika yra stabilesnė. Be to, tai paskata keliauti ir apsipirkti kitose šalyse. Pasauliniu lygmeniu dėl euro ES turi daugiau įtakos, nes tai antra pagal svarbą tarptautinė valiuta po JAV dolerio.

Euro valdymas

Už pinigų klausimus ES yra atsakingas nepriklausomas Europos Centrinis Bankas (ECB). Pagrindinis jo tikslas – išlaikyti kainų stabilumą. Be to, ECB euro zonai nustato kai kurias pagrindines palūkanų normas. Nors mokesčius vis dar renka ES šalys ir kiekviena iš jų atskirai sprendžia dėl savo biudžeto, vyriausybės nustatė bendras viešųjų finansų taisykles, kad galėtų koordinuoti savo veiklą siekdamos stabilumo, ekonomikos augimo ir užimtumo.

Back to top