Europska unija

Euro

Euro je najopipljiviji dokaz europskih integracija: zajedničkom valutom svakodnevno se koristi 338,6 milijuna ljudi u 19 od 28 država članica. Prednosti zajedničke valute očite su svakom tko putuje u inozemstvo ili kupuje na internetskim stranicama iz druge države članice.

Monetarna suradnja u EU-u

Ekonomskom i monetarnom unijom obuhvaćena je koordinacija gospodarskih i fiskalnih politika, zajednička monetarna politika i zajednička valuta euro. Euro je uveden 1. siječnja 1999. kao virtualna valuta za bezgotovinska plaćanja i računovodstvene potrebe. Novčanice i kovanice uvedene su 1. siječnja 2002.

Pogledajte novčanice i kovanice eura.

U kojim se zemljama upotrebljava euro?

Euro (€) je službena valuta u 19 od 28 država članica. Te države zajedno čine europodručje. 

 

Više od 175 milijuna ljudi u svijetu koristi se valutama koje su vezane uz euro.

Pridruživanje europodručju

Kako bi se mogle pridružiti europodručju, države članice EU-a moraju zadovoljiti takozvane „konvergencijske kriterije”. To su gospodarski i pravni uvjeti dogovoreni Ugovorom iz Maastrichta 1992. godine, također poznati kao „kriteriji iz Maastrichta”.

U Ugovoru nisu utvrđeni točni rokovi za pridruživanje europodručju, nego je državama članicama prepušteno da izrade vlastite strategije ispunjavanja uvjeta za uvođenje eura.

Uloga eura

Jedinstvena valuta ima mnogo prednosti, primjerice uklanjanje fluktuirajućih deviznih tečajeva i troškova konverzije. Zbog olakšane prekogranične trgovine i stabilnijega gospodarstva dolazi do gospodarskog rasta i povećanja ponude za potrošače. Zajednička valuta potiče ljude na putovanje i kupnju u drugim zemljama. Na globalnoj razini EU ima veći utjecaj zahvaljujući euru kao drugoj najvažnijoj međunarodnoj valuti nakon američkog dolara.

Upravljanje eurom

Za monetarna pitanja u EU-u nadležna je nezavisna Europska središnja banka. Njezin je glavni cilj održavati stabilnost cijena. ESB određuje i niz ključnih kamatnih stopa za europodručje. Iako se porezi i dalje ubiru u državama članicama i svaka od njih sama odlučuje o svom proračunu, nacionalne vlade izradile su zajednička pravila o javnim financijama kako bi mogle koordinirati svoje aktivnosti usmjerene na stabilnost, rast i zapošljavanje.

Back to top