an tAontas Eorpach

An euro

Is é an euro an cruthúnas is léire de chomhtháthú na hEorpa – comhairgeadra atá in úsáid in 19 as 28 dtír an Aontais Eorpaigh agus ag tuairim is 338.6 milliún duine gach lá. Ní gá ach dul thar sáile nó siopadóireacht a dhéanamh ar líne ar shuíomhanna gréasáin atá lonnaithe i dtíortha eile den Aontas chun na buntáistí a ghabhann leis an gcomhairgeadra a thuiscint.

Comhar airgeadaíochta an Aontais Eorpaigh

Is éard atá i gceist leis an Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíocht ná comhordú ar bheartais eacnamaíocha agus fhioscacha, comhbheartas airgeadaíochta agus an euro i gcáil comhairgeadra. Seoladh an euro an 1 Eanáir 1999 mar airgeadra fíorúil le haghaidh íocaíochtaí gan airgead tirim agus chun críocha cuntasaíochta. Tugadh nótaí bainc agus boinn isteach an 1 Eanáir 2002.

Caith súil ar nótaí bainc agus boinn an euro.

Cé na tíortha a úsáideann an euro?

Is é an euro (€) airgeadra oifigiúil 19 as 28 mBallstát an Aontais. Glaoitear an Limistéar Euro ar an grúpa tíortha sin. 

 

Baineann os cionn 175 mhilliún duine ar fud an domhain úsáid as airgeadraí atá ceangailte den euro.

Dul isteach sa limistéar euro

Chun go mbeidh siad in ann dul isteach sa limistéar euro, ní mó do Bhallstáit an Aontais Eorpaigh na 'critéir chóineasaithe' a chomhlíonadh. Is coinníollacha eacnamaíocha agus dlíthiúla iad, a comhaontaíodh i gConradh Maastricht i 1992, agus tugtar 'critéir Maastricht' orthu freisin.

Níl aon amchlár ar leith leagtha síos sa Chonradh i leith Ballstát a theacht isteach sa limistéar euro; is é an chaoi a bhfágtar faoi na Ballstáit na coinníollacha maidir le glacadh an euro a chomhlíonadh ar an dóigh is fearr leo.

Cuspóir an euro

Is iomaí buntáiste a ghabhann le hairgeadra aonair, ar nós deireadh a chur le rátaí luaineacha malartaithe agus le costais malartaithe. Toisc gur fusa do chuideachtaí trádáil trasteorann a dhéanamh agus gur cobhsaí an geilleagar, fásann an geilleagar agus bíonn rogha níos fearr ag tomhaltóirí. Spreagadh is ea comhairgeadra do dhaoine freisin dul ag taisteal agus ag siopadóireacht i dtíortha eile. Ar an leibhéal domhanda, tugann an euro deis don Aontas Eorpach tionchar níos mó a bheith aige, toisc gurb é an dara airgeadra idirnáisiúnta is tábhachtaí, i ndiaidh dhollar na Stát Aontaithe.

Bainistiú an euro

Tá an Banc Ceannais Eorpach neamhspleách agus is é atá i gceannas ar cheisteanna airgeadaíochta san Aontas Eorpach. An phríomhaidhm atá aige ná praghsanna a choimeád cobhsaí. Is é BCE a chinneann roinnt rátaí úis tábhachtacha sa limistéar euro. Cé gurb iad na Ballstáit a ghearrann cánacha fós agus cé go socraíonn gach Ballstát a bhuiséad náisiúnta, tá comhrialacha maidir le hairgeadas poiblí ceaptha ag na rialtais náisiúnta le go mbeidh ar a gcumas a gcuid gníomhaíochtaí a chomhordú ar son cobhsaíochta, fáis agus fostaíochta.

Back to top