Euroopan Unioni

Euro

Konkreettisin osoitus EU-maiden välisestä yhteistyöstä on yhteinen raha euro, jota käyttää 28:sta EU-maasta 19 – noin 338,6 miljoonaa ihmistä päivittäin. Euron hyödyt käyvät nopeasti selväksi jokaiselle, joka matkustaa ulkomailla tai tekee ostoksia toiseen EU-maahan sijoittautuneesta verkkokaupasta.

EU:n yhteistyö raha-asioissa

Talous- ja rahaliittoon kuuluu talous- ja finanssipolitiikan koordinointi, yhteinen rahapolitiikka sekä yhteinen raha euro. Euro otettiin käyttöön 1.1.1999 aluksi tilivaluuttana, jota käytettiin kirjanpidossa ja ilman käteistä tapahtuvissa maksuissa. Eurosetelit ja -kolikot otettiin käyttöön 1.1.2002.

Eurosetelien ja -kolikoiden mallit.

Mitkä maat käyttävät euroa?

Euro (€) on virallinen rahayksikkö yhdeksässätoista EU:n 28 jäsenvaltiosta. Nämä maat muodostavat yhdessä euroalueen.

 

Eri puolilla maailmaa yli 175 miljoonaa ihmistä käyttää euroon sidottuja valuuttoja.

Liittyminen euroalueeseen

Voidakseen liittyä euroalueeseen EU:n jäsenvaltioiden on täytettävä lähentymiskriteerit. Ne ovat Maastrichtin sopimuksessa vuonna 1992 hyväksytyt taloudelliset ja oikeudelliset edellytykset, joita kutsutaan myös Maastrichtin kriteereiksi.

Perussopimuksessa ei määritellä erityistä aikataulua euroalueeseen liittymiselle, vaan jätetään kunkin jäsenvaltion tehtäväksi laatia strategiansa, jolla se täyttää euron käyttöönoton edellytykset.

Euron merkitys

Yhteisen rahan etuja ovat mm. vaihtokurssien heilahtelujen sekä valuutanvaihtoon liittyvien kustannusten katoaminen. Maiden rajat ylittävä kaupankäynti helpottuu ja talouden vakaus lisääntyy, jolloin kuluttajilla on enemmän valinnanvaraa ja talous kasvaa. Yhteinen raha myös kannustaa ihmisiä matkustamaan ja tekemään ostoksia ulkomailla. Koko maailman tasolla euron käyttö lisää EU:n vaikutusvaltaa, sillä euro on toiseksi tärkein kansainvälinen valuutta Yhdysvaltain dollarin jälkeen.

Euron hallinnointi

EU:n rahapolitiikasta vastaa riippumaton Euroopan keskuspankki (EKP). Sen tärkein tavoite on hintavakauden säilyttäminen. EKP asettaa euroalueen ohjauskorot. EU-maat vastaavat edelleen verojen kantamisesta ja päättävät itse omista talousarvioistaan, mutta kansalliset hallitukset ovat laatineet yhteiset julkista taloutta koskevat säännöt, joiden avulla koordinoidaan vakautta, kasvua ja työllisyyttä lisääviä toimia.

Back to top