Euroopa Liit

Euro

Euro on kõige käegakatsutavam tõend Euroopa integratsioonist. Euro on ühisrahaks 19 riigis 28st ELi liikmesriigist ning seda kasutavad iga päev umbes 338,6 miljonit inimest. Ühisrahast tulenevad hüved on koheselt selged kõigile, kes reisivad välismaale või teevad sisseoste teistes ELi liikmesriikides hallatavatel internetilehekülgedel.

ELi rahanduskoostöö

Majandus- ja rahaliit hõlmab majandus- ja eelarvepoliitika koordineerimist, ühist rahapoliitikat ja euro kasutamist ühisrahana. 1. jaanuaril 1999 võeti euro kasutusele nn virtuaalse vääringuna sularahata maksete puhul ning raamatupidamises. Pangatähed ja mündid võeti kasutusele 1. jaanuaril 2002.

Tutvuge euro pangatähtede ja müntidega.

Millistes riikides on käibel euro?

Euro (€) on ametlikuks maksevahendiks 19 ELi liikmesriigis 28st. Neid riike üheskoos nimetatakse euroalaks. 

 

Üle 175 miljoni inimese üle maailma kasutavad vääringuid, mis on seotud euroga.

Euroalaga ühinemine

Euroalaga ühinemiseks peavad ELi liikmesriigid täitma nn lähenemiskriteeriume. Need on 1992. aastal Maastrichti lepinguga kokku lepitud majanduslikud ja õiguslikud tingimused ning neid tuntakse ka Maastrichti kriteeriumitena.

Asutamislepingutes ei ole sätestatud konkreetset euroalaga ühinemise ajakava, vaid jäetakse liikmesriikide otsustada, milline strateegia eurole ülemineku tingimuste täitmiseks valida.

Euro otstarve

Ühisrahaga kaasnevad mitmed eelised, nagu kõikuva vahetuskursi ja valuutavahetusega kaasnevate kulutuste kadumine. Ettevõtetel on sel viisil kergem tegeleda piiriülese kaubandusega, majandus on stabiilsem ja kasvab ning tarbijatel on rohkem valikuid. Ühisraha julgustab inimesi ka reisima ja teistes riikides sisseoste tegema. Ülemaailmsel tasandil annab euro ELile rohkem mõjuvõimu, kuna euro on Ameerika Ühendriikide dollari järel tähtsuselt teine rahvusvaheline valuuta.

Euro haldamine

Rahandusküsimuste eest vastutab ELis sõltumatu Euroopa Keskpank. Panga peamine eesmärk on säilitada hinnastabiilsus. Samuti kehtestab Euroopa Keskpank mitmed põhilised intressimäärad euroalal. Kuigi ELi liikmesriigid koguvad makse ise ja iga riik otsustab oma eelarve üle, on liikmesriikide valitsused välja töötanud riikide rahanduse ühised eeskirjad, et oleks võimalik koordineerida tegevust stabiilsuse, majanduskasvu ja tööhõive huvides.

Back to top