Europæiske Union

Euroen

Euroen er det mest håndgribelige bevis på den europæiske integration – den fælles valuta er indført i 19 af de 28 EU-lande og bruges hver dag af omkring 338,6 millioner mennesker. Fordelene ved den fælles valuta er umiddelbart indlysende for enhver, der rejser til udlandet eller handler online i andre EU-lande.

EU's valutasamarbejde

Den Økonomiske og Monetære Union omfatter samordning af økonomiske og skattemæssige politikker, en fælles monetær politik og euroen som den fælles valuta. Euroen blev lanceret den 1. januar 1999 som en virtuel valuta til kontantløse betalinger og regnskaber. Pengesedlerne og mønterne blev indført den 1. januar 2002.

Se, hvordan eurosedlerne og euromønterne ser ud.

Hvilke lande anvender euroen?

Euroen (EUR) er den officielle valuta i 19 af de 28 EU-medlemslande. Disse lande kaldes tilsammen euroområdet. 

 

Over 175 millioner mennesker verden over anvender en valuta, der er bundet til euroen.

Medlemskab af euroområdet

For at kunne blive medlem af euroområdet skal EU-landet opfylde de såkaldte "konvergenskriterier". Det er økonomiske og juridiske betingelser, der blev aftalt i Maastrichttraktaten i 1992, og som også er kendt som "Maastrichtkriterierne".

Traktaten angiver ikke nogen konkret tidsplan for tilslutning til euroområdet, men lader det være op til de enkelte medlemslande at udvikle deres egen strategi for opfyldelse af betingelserne for tilslutning til euroen.

Formålet med euroen

En fælles valuta har mange fordele, såsom at undgå valutakursudsving og vekselomkostninger. En fælles valuta gør det nemmere for virksomheder at udføre grænseoverskridende handel. Den gør, at økonomien er mere stabil og skaber således vækst, og forbrugerne får flere valgmuligheder. Samtidig opmuntres folk til at rejse mere og handle i andre lande. På verdensplan giver euroen EU større gennemslagskraft, da det er den næstvigtigste internationale valuta efter den amerikanske dollar.

Forvaltning af euroen

Den uafhængige Europæiske Centralbank tager sig af de monetære spørgsmål i EU. Dens vigtigste mål er at opretholde prisstabilitet. ECB fastsætter også en række officielle rentesatser i euroområdet. Selvom skatterne stadig opkræves af EU-landene, og hvert land selv råder over sit eget budget, har de nationale regeringer fastlagt fælles regler om offentlige midler for at kunne koordinere deres indsats for stabilitet, vækst og beskæftigelse.

Back to top