Evropská unie

Euro

Euro je jedním z nejhmatatelnějších úspěchů evropské integrace. Společnou měnu zavedlo 19 ze 28 členských států EU a denně jí platí okolo 338,6 milionů lidí. Její přínos si dobře uvědomují všichni, kteří po Unii cestují nebo nakupují u internetových prodejců z jiných zemí EU.

Měnová spolupráce v EU

Hospodářská a měnová unie spočívá v koordinaci hospodářské a fiskální politiky, společné měnové politice a v používání společné měny eura. Euro se začalo používat 1. ledna 1999 jako virtuální měna pro bezhotovostní platby a v účetnictví. Bankovky a mince jsou v oběhu od 1. ledna 2002.

Podívejte se, jak eurobankovkyeuromince vypadají.

Které země euro používají?

Euro (€) je oficiální měnou v 19 ze 28 členských států EU. Tyto země jsou společně označovány jako eurozóna. 

 

Ve světě navíc používá přes 175 milionů lidí měny, které jsou na euro vázány.

Přistoupení k eurozóně

Aby se členský stát EU mohl připojit k eurozóně, musí splňovat tzv. „konvergenční kritéria“. Jedná se o ekonomické a právní podmínky, které byly v roce 1992 dohodnuty v Maastrichtské smlouvě a jsou známy rovněž jako „maastrichtská kritéria“.

Smlouva konkrétní časový harmonogram pro vstup do eurozóny nestanoví a tvorbu vlastní strategie splnění podmínek k přijetí eura ponechává na členských státech.

Účel společné měny

Společná měna má mnoho výhod: odstraňuje například náklady spojené s používáním více měn a problémy způsobené výkyvy směnných kurzů. Díky ní mohou podniky snáze obchodovat v zahraničí, ekonomika je stabilnější, hospodářství vykazuje růst a spotřebitelé mohou vybírat z širší nabídky. Společná měna také usnadňuje cestování a nakupování v zahraničí. V celosvětovém měřítku má Evropská unie větší vliv, protože euro je po americkém dolaru druhou nejdůležitější mezinárodní měnou.

Řízení společné měny

Za měnové záležitosti v EU odpovídá nezávislá Evropská centrální banka. Jejím hlavním úkolem je udržovat stabilitu cen. ECB také v eurozóně stanoví některé důležité úrokové sazby. Výběr daní mají nadále na starost členské státy a každá země si rozhoduje o svém rozpočtu. Vlády členských států ale sestavily společná pravidla pro řízení veřejných financí, podle kterých koordinují svou činnost zaměřenou na udržení stability, růstu a zaměstnanosti.

Back to top