European Union website, the official EU website

Euro

Euro je jedním z nejhmatatelnějších úspěchů evropské integrace. Společnou měnu zavedlo 19 ze 28 členských států EU a denně jí platí okolo 338,6 milionů lidí. Její přínos si dobře uvědomují všichni, kteří po Unii cestují nebo nakupují u internetových prodejců z jiných zemí EU.

Měnová spolupráce v EU

Hospodářská a měnová unie spočívá v koordinaci hospodářské a fiskální politiky, společné měnové politice a v používání společné měny eura. Euro se začalo používat 1. ledna 1999 jako virtuální měna pro bezhotovostní platby a v účetnictví. Bankovky a mince jsou v oběhu od 1. ledna 2002.

Podívejte se, jak eurobankovkyeuromince vypadají.

Které země euro používají?

Euro (€) je oficiální měnou v 19 ze 28 členských států EU. Tyto země jsou společně označovány jako eurozóna. 

Více informací o členských státech EU a euru.

Ve světě navíc používá přes 175 milionů lidí měny, které jsou na euro vázány.

Účel společné měny

Společná měna má mnoho výhod: odstraňuje například náklady spojené s používáním více měn a problémy způsobené výkyvy směnných kurzů. Díky ní mohou podniky snáze obchodovat v zahraničí, ekonomika je stabilnější, hospodářství vykazuje růst a spotřebitelé mohou vybírat z širší nabídky. Společná měna také usnadňuje cestování a nakupování v zahraničí. V celosvětovém měřítku má Evropská unie větší vliv, protože euro je po americkém dolaru druhou nejdůležitější mezinárodní měnou.

Řízení společné měny

Za měnové záležitosti v EU odpovídá nezávislá Evropská centrální banka. Jejím hlavním úkolem je udržovat stabilitu cen. ECB také v eurozóně stanoví některé důležité úrokové sazby. Výběr daní mají nadále na starost členské státy a každá země si rozhoduje o svém rozpočtu. Vlády členských států ale sestavily společná pravidla pro řízení veřejných financí, podle kterých koordinují svou činnost zaměřenou na udržení stability, růstu a zaměstnanosti.

Hospodářská a finanční krize

Od vypuknutí hospodářské krize v roce 2008 již členské státy EU, Evropská centrální banka a Komise podnikly celou řadu rozsáhlých a energických kroků. Společně usilují o podporu růstu a zaměstnanosti, ochranu úspor, udržení nabídky dostupných úvěrů pro podnikatele a domácnosti, finanční stabilitu a zavedení fungujícího systému správy ekonomických záležitostí do budoucna.