Evropska unija

Institucije in drugi organi EU

Institucije in drugi organi EU

Na kratko o institucijah in organih EU

Edinstvena institucionalna ureditev

Evropska unija ima edinstveno institucionalno ureditev:

  • Evropski svet, v katerem so voditelji držav članic in EU, določa splošne politične smernice EU;
  • Evropski parlament, v katerem sedijo neposredno izvoljeni poslanci, zastopa ljudstvo Evrope;
  • Evropska komisija, katere člane imenujejo vlade držav članic, skrbi za interese EU kot celote;
  • Svet Evropske unije, v katerem so predstavniki vlad, zagovarja interese posameznih držav.

Opredelitev prednostnih nalog

Evropski svet določi splošno politično usmeritev EU, vendar ne more sprejemati zakonodaje. Svet, ki ga sestavljajo predsedniki držav ali vlad in predsednik Evropske komisije, se pod vodstvom predsednika Charles Michel sestane na večdnevnem zasedanju vsaj dvakrat v šestih mesecih.

Sprejemanje zakonodaje

Pri sprejemanju zakonodaje EU sodelujejo tri glavne institucije EU:

Vse tri institucije skupaj v rednem zakonodajnem postopku (nekdanji postopek soodločanja) sprejemajo predpise, ki se uporabljajo po vsej EU. Načeloma Evropska komisija predlaga nove zakone, Parlament in Svet pa jih po razpravi sprejmeta. Komisija in države članice jih nato izvajajo, Komisija pa zagotavlja njihovo pravilno uporabo.

Kako EU odloča – več o zakonodajnih postopkih EU

Predsedstva Sveta EU

Druge institucije in organi EU

Pomembno vlogo imata tudi:

Pooblastila in naloge institucij so zapisani v pogodbah, ki so temelj vseh dejavnosti EU. Določajo tudi pravila in postopke, ki jih morajo institucije EU spoštovati. O vsebini pogodb se na pogajanjih dogovorijo predsedniki držav in/ali vlad vseh držav EU, nato pa jih ratificirajo nacionalni parlamenti.

EU ima še številne druge institucije in medinstitucionalne organe za izvajanje posebnih nalog:

Back to top