Europese Unie

EU-instellingen en -organen

EU-instellingen en -organen

EU-instellingen en -organen in het kort

Een unieke samenwerking

In het unieke samenspel van EU-instellingen:

  • stelt de Europese Raad, bestaande uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten en de EU-leiders, de algemene prioriteiten vast,
  • vertegenwoordigen de rechtstreeks gekozen Europarlementariërs de Europese burgers in het Europees Parlement,
  • behartigt de Europese Commissie, waarvan de leden door de nationale regeringen zijn benoemd, de belangen van de EU in haar geheel,
  • en verdedigen de regeringen de nationale belangen van hun land binnen de Raad van de Europese Unie.

Prioriteiten stellen

De Europese Raad stippelt weliswaar de koers uit voor het EU-beleid, maar heeft zelf geen wetgevende macht. Onder leiding van de voorzitter, op dit moment Charles Michel, komt dit forum van nationale staatshoofden en regeringsleiders ten minste twee keer per half jaar voor een paar dagen bijeen.

Wetten maken

In het wetgevingsproces van de EU spelen drie instellingen een hoofdrol:

  • het Europees Parlement, dat de EU-burgers vertegenwoordigt en dat rechtstreeks door hen is verkozen,
  • de Raad van de Europese Unie, die de individuele lidstaten vertegenwoordigt en waarvan steeds een ander EU-land zes maanden lang voorzitter is,
  • de Europese Commissie, die de belangen van de EU in haar geheel vertegenwoordigt.

Samen stellen deze drie instellingen via de gewone wetgevingsprocedure (vroeger medebeslissingsprocedure genoemd) het beleid en de wetten voor de hele EU vast. Het is de Commissie die de voorstellen doet, terwijl het Parlement en de Raad deze moeten goedkeuren. De Commissie en de EU-landen staan vervolgens in voor de uitvoering ervan en de Commissie ziet erop toe dat de EU-regels in nationaal recht omgezet en toegepast worden.

Besluitvorming in de EU – meer over de EU-wetgevingsprocedures

Het roulerend voorzitterschap van de Raad van de EU

Overige EU-instellingen en -organen

Nog twee andere instellingen spelen een cruciale rol:

  • Het Hof van Justitie zorgt ervoor dat de Europese wetgeving wordt nageleefd.
  • De Rekenkamer controleert de financiering van de activiteiten van de EU.

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze instellingen zijn opgenomen in de Verdragen, die de grondslag zijn van alles wat de EU doet. Ze bevatten ook de regels en procedures die de EU-instellingen moeten gebruiken. De verdragen worden door de staatshoofden en/of regeringsleiders van alle EU-landen ondertekend en door de nationale parlementen geratificeerd.

De EU heeft een aantal instellingen en interinstitutionele organen met gespecialiseerde taken:

Back to top