Unjoni Ewropea

Istituzzjonijiet u entitajiet oħra tal-UE

Istituzzjonijiet u entitajiet oħra tal-UE

L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE fil-qosor

Sistema istituzzjonali unika

Fl-istruttura istituzzjonali unika tal-UE:

  • il-prijoritajiet wisgħin tal-UE huma stabbiliti mill-Kunsill Ewropew, li jgħaqqad flimkien lill-mexxejja nazzjonali fil-livell tal-UE
  • Membri Parlamentari Ewropej eletti direttament jirrappreżentaw liċ-ċittadini Ewropej fil-Parlament Ewropew
  • l-interess tal-UE kollha huma promossi mill-Kummissjoni Ewropea, li l-membri tagħha jinħatru mill-gvernijiet nazzjonali
  • il-gvernijiet jiddefendu l-interessi nazzjonali ta' pajjiżhom fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Twaqqif tal-aġenda

Il-Kunsill Ewropew jistabbilixxi d-direzzjoni politika ġenerali tal-UE – iżda m'għandux setgħat biex jgħaddi l-liġijiet. Immexxi mill-President tiegħu – bħalissa Charles Michel – u magħmul mill-kapijiet nazzjonali ta' stat jew gvern u l-President tal-Kummissjoni, jiltaqa' għal ftit jiem tal-anqas darbtejn kull 6 xhur.

Tfassil tal-liġijiet

Hemm 3 istituzzjonijiet ewlenin involuti fil-leġiżlazzjoni tal-UE:

  • il-Parlament Ewropew, li jirrappreżenta ċ-ċittadini tal-UE u li hu direttament elett minnhom;
  • il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, li jirrappreżenta l-gvernijiet tal-istati membri individwali; Il-Presidenza tal-Kunsill tinqasam bejn l-istati membri fuq bażi ta' rotazzjoni.
  • il-Kummissjoni Ewropea, li tirrappreżenta l-interessi ġenerali tal-Unjoni.

Ilkoll flimkien, dawn it-tliet istituzzjonijiet, permezz tal- "Proċedura Leġiżlattiva Ordinarja", jipproduċu l-politiki u l-liġijiet li japplikaw fl-UE. Fil-prinċipju, il-Kummissjoni tipproponi liġijiet ġodda, u l-Parlament u l-Kunsill jadottawhom. Il-Kummissjoni u l-pajjiżi membri mbagħad jimplimentawhom, u l-Kummissjoni tiżgura li l-liġijiet jiġu applikati u implimentati b'mod tajjeb.

Teħid tad-deċiżjonijiet fl-UE – aktar tagħrif dwar il-proċeduri tat-tfassil tal-liġijiet

Lista ta' Presidenzi tal-Kunsill tal-UE – 2014-2020

Istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE

Żewġ istituzzjonijiet oħra għandhom rwol kruċjali:

Is-setgħat u r-responsabbiltajiet ta’ dawn l-istituzzjonijiet huma stabbiliti fit-Trattati, li huma l-bażi ta' dak kollu li tagħmel l-UE. Dawn jistabbilixxu wkoll ir-regoli u l-proċeduri li għandhom isegwu l-istituzzjonijiet tal-UE. It-Trattati jaqblu dwarhom il-Presidenti u/jew il-Prim Ministri tal-pajjiżi kollha tal-UE, u huma ratifikati mill-parlamenti tagħhom.

L-UE għandha għadd ieħor ta' istituzzjonijiet u ta' entitajiet interistituzzjonali li għandhom rwoli speċjalizzati:

Back to top