Európai Unió

Az EU intézményei és egyéb szervei

Az EU intézményei és egyéb szervei

Az uniós intézményekről és szervekről dióhéjban

Egyedülálló intézményi struktúra

Az EU egyedülálló intézményi struktúrával rendelkezik:

  • A tagállamok és az EU vezetői az Európai Tanács keretében határozzák meg az átfogó uniós prioritásokat.
  • A Európai Parlament közvetlenül megválasztott képviselői az európai állampolgárokat képviselik.
  • Az EU egészének érdekeit az Európai Bizottság képviseli, amelynek tagjait a tagállami kormányok nevezik ki.
  • A tagállami kormányok érdekképviseleti intézménye az Európai Unió Tanácsa.

Irányvonal kijelölése

Az Európai Tanács határozza meg az az EU tevékenységének általános politikai irányvonalát – de nincs hatásköre jogszabályok elfogadására. A Tanács tagjai– az Európai Bizottság elnöke, valamint az uniós tagországok állam- és kormányfői – az elnök irányítása mellett félévente legalább kétszer üléseznek, minden alkalommal néhány napig. Az elnöki posztot jelenleg Charles Michel tölti be.

Jogalkotás

Az uniós jogalkotás három intézmény feladata. Ezek:

  • Az Európai Unió polgárai által közvetlenül megválasztott és őket képviselő Európai Parlament.
  • Az Európai Unió Tanácsa, amely az egyes tagállamok kormányait képviseli. A Tanács elnökségét felváltva tölti be egy-egy tagállam.
  • Az EU egészének érdekeit képviselő Európai Bizottság.

E három intézmény a rendes jogalkotási (régebben együttöntési) eljárás keretében fogadja el az Unió-szerte alkalmazandó szakpolitikákat és jogszabályokat. Az alapelv az, hogy a Bizottság új jogszabályokat javasol és a Parlament, valamint a Tanács elfogadja őket. A végrehajtásért a Bizottság és a tagállamok felelnek. A jogszabályok megfelelő alkalmazásának és végrehajtásának biztosítása a Bizottság feladata.

Döntéshozatal az EU-ban – bővebben az uniós jogszabály-alkotási eljárásokról

Az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő tagállamok

 

Más uniós intézmények és szervek

Az Unió működésében alapvető szerepet játszik az alábbi két intézmény is:

  • a Bíróság, amely elősegíti a jogszabályok érvényre juttatását
  • a Számvevőszék, amely az Unió tevékenységeinek finanszírozását ellenőrzi

Valamennyi uniós intézmény hatásköreit és feladatait a Szerződések határozzák meg, amelyek az EU összes tevékenységének az alapját képezik. Ugyancsak e szerződések állapítják meg az uniós intézmények által követendő szabályokat és eljárásokat is. A Szerződéseket valamennyi uniós ország állam-, illetve kormányfői elfogadták, tagállami parlamentjeik pedig ratifikálták.

Az EU-nak számos egyéb intézménye és intézményközi szerve van, amelyek különleges szerepet töltenek be:

Back to top