Euroopan Unioni

EU:n toimielimet ja muut elimet

EU:n toimielimet ja muut elimet

Perustietoa

EU:n toimielinjärjestelmä

EU:n toimielinjärjestelmä toimii seuraavasti:

  • yleiset poliittiset painopisteet määritellään Eurooppa-neuvostossa, johon kuuluvat EU-maiden päämiehet, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja komission puheenjohtaja
  • välittömillä vaaleilla valitut europarlamentaarikot edustavat EU-kansalaisia Euroopan parlamentissa
  • koko EU:n etuja ajaa Euroopan komissio, jonka jäsenet jäsenmaiden hallitukset valitsevat
  • kunkin EU-maan hallitus ja ministerit ajavat oman maansa etuja EU:n neuvostossa.

Poliittiset painopisteet

Eurooppa-neuvosto päättää EU:n yleisistä poliittisista suuntaviivoista, mutta sillä ei ole lainsäädäntövaltaa. Eurooppa-neuvoston muodostavat sen puheenjohtaja (tätä nykyä Charles Michel), EU-maiden valtion- tai hallitusten päämiehet ja komission puheenjohtaja. Eurooppa-neuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa kunkin puolivuotiskauden aikana. Kokoukset kestävät yleensä 2–3 päivää.

Lainsäädäntötyö

EU:n lainsäädäntötyöhön osallistuvat seuraavat toimielimet:

Nämä toimielimet yhdessä vastaavat koko EU:ssa sovellettavan politiikan ja lainsäädännön laatimisesta ja niihin liittyvästä päätöksenteosta tavallista lainsäädäntöjärjestystä noudattaen (aiemmin "yhteispäätösmenettely"). Komissio tekee säädösehdotukset, ja parlamentti ja neuvosto päättävät niiden hyväksymisestä. Tämän jälkeen komissio ja EU-maat panevat säädökset täytäntöön ja komissio valvoo niiden täytäntöönpanoa.

EU:n päätöksenteko – lisätietoa EU:n lainsäädäntömenettelyistä

EU:n neuvoston puheenjohtajamaiden luettelo 2014–2020

EU:n muut toimielimet ja elimet

Myös seuraavat toimielimet ovat EU:n toiminnan kannalta erityisen tärkeitä:

Toimielinten valtuudet ja vastuualueet määritellään perussopimuksissa, joihin EU:n kaikki toiminta pohjautuu. Lisäksi perussopimuksissa määrätään toimielimiä koskevista säännöistä ja menettelyistä. EU-maiden presidentit ja/tai pääministerit hyväksyvät perussopimukset ja kansanedustuslaitokset vahvistavat ne.

EU:lla on lisäksi muita toimielimiä ja toimielinten yhteisiä elimiä, joilla on omat erityistehtävänsä:

Back to top