Den Europæiske Union

EU-institutioner og -organer

EU-institutioner og -organer

Kort om EU's institutioner og organer

En enestående institutionel struktur

I EU's enestående institutionelle struktur:

  • fastsættes de overordnede prioriteter af Det Europæiske Råd, der samler ledere på nationalt plan og EU-plan
  • repræsenterer folkevalgte parlamentsmedlemmer borgerne i Europa-Parlamentet
  • fremmes EU's samlede interesser af Europa-Kommissionen, hvis medlemmer udpeges af de nationale regeringer
  • forsvarer regeringerne deres egne nationale interesser i Rådet for Den Europæiske Union.

Fastsættelse af dagsordenen

Det Europæiske Råd fastsætter EU's overordnede politiske retning – men har ingen beføjelse til at vedtage love. Mindst hver sjette måned mødes Det Europæiske Råd til topmøde i nogle dage i træk anført af formanden – i øjeblikket Charles Michel – og med deltagelse af nationale stats- og regeringsledere samt Kommissionens formand.

Lovgivningsprocessen

Der er overordnet tre institutioner involveret i EU's lovgivningsprocedure:

Disse tre institutioner udarbejder sammen gennem "den almindelige lovgivningsprocedure" (tidligere "den fælles beslutningsprocedure") de politikker og regler, der gælder i hele EU. Mere præcist foreslår Kommissionen nye love, mens Parlamentet og Rådet vedtager dem. Kommissionen og medlemslandene gennemfører dem derefter, og Kommissionen sikrer, at lovene gennemføres og anvendes korrekt.

Beslutningstagning i EU – Mere om EU's lovgivningsprocedurer

Liste over formandskaber for Rådet for Den Europæiske Union

Andre EU-institutioner og -organer

To andre institutioner spiller en afgørende rolle:

Alle disse institutioners beføjelser og ansvar er fastlagt i traktaterne, som er grundlaget for hele EU's virke. Traktaterne fastlægger også de regler og procedurer, som EU-institutionerne skal følge. Traktaterne vedtages af alle EU-medlemslandenes stats- og regeringschefer og ratificeres af landenes parlamenter.

EU har en række andre interinstitutionelle organer, som er specialiserede på forskellige områder:

Back to top