Европейски съюз

Институции и други органи на ЕС

Институции и други органи на ЕС

Институциите и органите на ЕС накратко

Уникална институционална рамка

В уникалната институционална рамка на ЕС:

  • общите приоритети на Съюза се определят от Европейския съвет, който обединява национални и европейски лидери,
  • пряко избираните европейски депутати представляват гражданите на ЕС в Европейския парламент,
  • за интересите на ЕС като цяло следи Европейската комисия, чиито членове се определят от националните правителства,
  • отделните правителства защитават своите собствени национални интереси в рамките на Съвета на Европейския съюз.

Определяне на програмата

Европейският съвет определя общите политически насоки на ЕС, но няма правомощия да приема закони. Начело със своя председател - понастоящем Шарл Мишел - Съветът заседава поне два пъти на 6 месеца за по няколко дена, а в състава му влизат държавните или правителствените ръководители на страните от ЕС и председателят на Комисията.

Законодателен процес

Има 3 основни институции, които участват в законодателния процес на ЕС:

Заедно, тези три институции определят чрез „обикновената законодателна процедура“ (бивша „процедура за съвместно вземане на решения“) политиките и законите, които са валидни за целия ЕС. По принцип Комисията предлага нови закони, а Парламентът и Съветът ги приемат. След това те биват прилагани от Комисията и страните членки, като Комисията следи за правилното им въвеждане и изпълнение.

Вземане на решения в ЕС - повече за законодателните процедури на ЕС

Списък с председателствата на Съвета на ЕС - 2014-2020 г.

Други институции и органи на ЕС

Други две институции имат жизненоважна роля:

Правомощията и отговорностите на всички тези институции са заложени в Договорите, които са основата на всичко, което прави ЕС. В тях са определени и правилата и процедурите, които трябва да следват европейските институции. Договорите са предмет на споразумение от страна на президентите и/или министър-председателите на всички държави-членки на ЕС и се ратифицират от техните парламенти.

ЕС има и няколко други институции и междуинституционални органи с конкретни роли:

Back to top