Europeiska Unionen

Interinstitutionella organ

Interinstitutionella organ

Cert – organisation för incidenthantering

Organisationen bildades 2011 och har varit i full gång sedan september 2012.

Cert hjälper EU-institutionernas säkerhetsansvariga att hantera hot mot institutionernas datorsystem och samarbetar med EU-ländernas Cert-organisationer.

Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal

Europeiska rekryteringsbyrån (EPSO) påbörjade sin verksamhet i januari 2003. Den har till uppgift att anordna uttagningsprov för att rekrytera personal till samtliga EU-institutioner. Det är mer effektivt än att varje institution själv anordnar sina uttagningsprov. EPSO:s årliga budget är ca 21 miljoner euro, vilket är 11 % mindre än vad EU-institutionerna tidigare spenderade på rekrytering.

Europeiska förvaltningsskolan

Europeiska förvaltningsskolan inrättades den 10 februari 2005. Den sysslar med utbildning av EU:s personal på vissa områden. Skolans fördel är att dess kurser är öppna för personal från alla EU:s institutioner, vilket bidrar till gemensamma värderingar, bättre förståelse mellan institutionernas anställda och stordriftsfördelar. Den samarbetar med institutionernas utbildningsavdelningar för att undvika dubbelarbete.

Publikationsbyrån

Detta organs fullständiga namn är Europeiska unionens publikationsbyrå. Publikationsbyrån är EU-institutionernas förlag och producerar och distribuerar Europeiska unionens alla officiella publikationer, såväl på papper som elektroniskt.

Back to top