Evropska unija

Medinstitucionalni organi

Medinstitucionalni organi

Evropska šola za upravo

Evropska šola za upravo je bila ustanovljena 10. februarja 2005.Zadolžena je za organizacijo usposabljanj na nekaterih posebnih področjih za člane osebja EU. Glavna značilnost šole je, da so vsi njeni tečaji na voljo zaposlenim v vseh institucijah EU, kar pomaga širiti skupne vrednote, spodbuja boljše razumevanje med zaposlenimi v institucijah ter lajša doseganje ekonomije obsega. Šola tesno sodeluje z oddelki za usposabljanje v vseh institucijah, da se tako izogne podvajanju dela.

Evropski urad za izbor osebja

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) je začel delovati januarja 2003. Njegova naloga je, da pripravi natečaje za zaposlovanje osebja za delo v vseh institucijah EU. To je bolj učinkovito, kot če bi vsaka institucija sama organizirala natečaj. Letni proračun Evropskega urada za izbor osebja s približno 21 milijoni EUR je 11 % manjši od zneska, ki so ga institucije EU običajno porabile za zaposlovanje.

Skupina za odzivanje na računalniške grožnje (CERT)

Skupina za odzivanje na računalniške grožnje (CERT) je začela v celoti delovati septembra 2012.

Skupina, ki se ukvarja z reševanjem varnostnih incidentov v računalniških sistemih evropskih institucij, podpira delo ekip za varnost informacijskih sistemov v posameznih institucijah in sodeluje s podobnimi službami javnih organov v državah članicah EU.

 

Urad za publikacije

 

Polni naziv tega organa je Urad za publikacije Evropske unije. Deluje kot založba za vse institucije EU, proizvaja in razpošilja vse uradne publikacije Evropske unije na papirju in v digitalni obliki.

Back to top