Uniunea Europeană

Organisme interinstituţionale

Organisme interinstituţionale

Echipa de intervenţie în caz de urgenţă informatică (CERT)

Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică (CERT) a devenit pe deplin operațional în septembrie 2012.

CERT contribuie la gestionarea ameninţărilor cu care se confruntă sistemele informatice ale instituţiilor UE, oferind sprijin echipelor care răspund de securitatea informatică în cadrul instituţiilor europene şi menţinând contactul cu omologii din sectorul public al statelor membre.

Oficiul European pentru Selecţia Personalului

Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO) a devenit operaţional în ianuarie 2003. Responsabilitatea sa este de a organiza concursuri pentru recrutarea personalului în vederea angajării în toate instituţiile UE. Această centralizare este mai eficientă decât dacă fiecare instituţie şi-ar organiza propriile concursuri. Bugetul anual al EPSO, de aproximativ 21 milioane euro, este mai mic cu 11% decât cheltuielile pe care instituţiile UE le suportau în trecut pentru recrutare.

Oficiul pentru Publicaţii

Denumirea completă a acestui organism este Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene. În calitatea sa de editură a instituţiilor europene, are ca misiune să producă şi să distribuie toate publicaţiile oficiale ale Uniunii Europene, atât pe suport tipărit, cât şi în format electronic.

Școala Europeană de Administrație

Şcoala Europeană de Administraţie a fost înfiinţată la 10 februarie 2005. Misiunea sa este de a organiza cursuri de formare în domenii specifice pentru personalul UE. La aceste cursuri pot lua parte toţi membrii personalului care lucrează în instituţiile UE, SEA contribuind, astfel, la difuzarea valorilor comune, la promovarea unei mai bune înţelegeri între membrii personalului UE şi permiţând realizarea unor economii de scară. Ea lucrează în strânsă colaborare cu departamentele de formare din cadrul tuturor instituţiilor, pentru a evita depunerea unui efort dublu.

Back to top