Unia Europejska

Inne organy europejskie

Inne organy europejskie

Europejska Szkoła Administracji

Europejska Szkoła Administracji została utworzona w dniu 10 lutego 2005 r. Do zadań szkoły należy zapewnianie pracownikom UE szkoleń w określonych dziedzinach. Podstawową charakterystyką szkoły jest to, że organizowane przez nią kursy są otwarte dla pracowników wszystkich instytucji UE, co przyczynia się do upowszechniania wspólnych wartości, propagowania lepszego zrozumienia wśród pracowników instytucji oraz osiągania efektu skali. Szkoła ściśle współpracuje z departamentami szkoleniowymi wszystkich instytucji, by dzięki temu uniknąć powielania wysiłków.

Europejski Urząd Doboru Kadr

Europejski Urząd Doboru Kadr zajmuje się rekrutacją dla potrzeb instytucji i innych jednostek UE. Jego zadaniem jest rozpisywanie i prowadzenie konkursowych egzaminów dla kandydatów na pracowników wszystkich instytucji unijnych. Rekrutacja przebiega dzięki niemu sprawniej, niż gdyby każda z instytucji prowadziła osobne konkursy. Roczny budżet EPSO sięga 21 mln euro – to o 11% mniej, aniżeli wynosiły unijne koszty rekrutacji przed jego powołaniem.

Urząd Publikacji (OP)

Pełna nazwa: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Działa on w charakterze wydawnictwa instytucji unijnych, wydając i rozpowszechniając wszelkie oficjalne publikacje – czy to drukiem, czy w formie elektronicznej.

Zespół reagowania na incydenty komputerowe (CERT)

Zespół reagowania na incydenty komputerowe (CERT) stał się w pełni operacyjny we wrześniu 2012 r.

Zadaniem zespołu jest wspomaganie ochrony systemów informatycznych instytucji UE przed zagrożeniami. W tym celu CERT wspiera służby poszczególnych instytucji UE odpowiedzialne za bezpieczeństwo informatyczne, a także współpracuje ze swoimi odpowiednikami z sektora publicznego w państwach członkowskich.

Back to top