Europese Unie

Interinstitutionele organen

Interinstitutionele organen

Computercalamiteitenteam (CERT)

Het Computercalamiteitenteam (Computer Emergency Response Team) is sinds september 2012 volledig operationeel.

Het CERT helpt bedreigingen voor de computersystemen van de EU-instellingen binnen de perken te houden. Daartoe werkt het samen met IT-beveiligingsteams van de EU-instellingen en van de EU-landen.

Europese Bestuursschool

De Europese Bestuursschool werd opgericht op 10 februari 2005, met als taak het organiseren van opleidingsactiviteiten op bepaalde specifieke gebieden ten behoeve van de EU-personeelsleden. Vooral belangrijk daarbij is dat de cursussen toegankelijk zijn voor het personeel van alle EU-instellingen, waardoor de verspreiding van gemeenschappelijke waarden wordt versterkt, een betere verstandhouding tussen de personeelsleden van de instellingen wordt bevorderd, en een efficiënter gebruik van de middelen wordt verkregen. De school werkt nauw samen met de opleidingsdiensten van alle instellingen om een overlapping van het aanbod te vermijden.

Europees Bureau voor personeelsselectie

Het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) ging in januari 2003 van start. De taak van het Bureau bestaat erin vergelijkende onderzoeken te organiseren met het oog op de selectie van personeelsleden ten behoeve van alle EU-instellingen. Dit is efficiënter dan wanneer iedere instelling eigen vergelijkende onderzoeken zou organiseren. EPSO heeft een jaarbegroting van circa 21 miljoen euro, dit is 11% minder dan het bedrag dat voorheen door alle EU-instellingen samen werd uitgegeven.

Het Publicatiebureau

De volledige naam van dit orgaan is het Bureau voor publicaties van de Europese Unie. Het is de uitgever van de Europese instellingen en zorgt voor de productie en verspreiding van alle officiële publicaties van de Europese Unie, op papier en in elektronische vorm.

Back to top