European Union website, the official EU website

Starpiestāžu struktūras

Starpiestāžu struktūras

Datorapdraudējumu reakcijas grupa (CERT)

CERT grupas uzdevums ir palīdzēt novērst draudus ES iestāžu datorsistēmām. Tā atbalsta visu ES iestāžu IT drošības grupas un sadarbojas ar attiecīgajām CERT darba grupām ES dalībvalstu valsts sektorā.

Šī grupa ir izveidota 2011. gada 1. jūnijā, un pirmo gadu tā darbosies kā izmēģinājuma projekts. Pilntiesīgi tā varētu sākt darboties 2012. gadā pēc izmēģinājuma posma izvērtēšanas.

Eiropas Administrācijas skola

Eiropas Administrācijas skolu izveidoja 2005. gada 10. februārī. Tās uzdevums ir nodrošināt ES iestāžu darbiniekiem apmācību īpašās jomās. Tās galvenā iezīme ir, ka piedāvātie kursi ir pieejami visām ES iestādēm, tādējādi izplatot kopīgās vērtības, veicinot labāku saprašanos starp iestāžu darbiniekiem un gūstot ietaupījumu uz apjoma rēķina. Lai izvairītos no darba dublēšanas, tā strādā ciešā sadarbībā ar visu iestāžu mācību nodaļām.

Eiropas Kopienu Personāla atlases birojs

Eiropas Kopienu Personāla atlases birojs (EPSO) sāka darboties 2003. gada janvārī. Tā uzdevums ir sagatavot atklātus konkursus, lai izvēlētos augsti kvalificētus darbiniekus pieņemšanai darbā visās Eiropas Savienības iestādēs. Tas ir efektīvāk nekā ikviena iestāde pati organizētu personāla atlasi. Biroja gada budžets ir apmēram 21 miljons euro, kas ir par 11% mazāk nekā ES iestādes tērēja iepriekš.

Publikāciju birojs

Šīs iestādes pilns nosaukums ir Eiropas Savienības Publikāciju birojs. Tā ir ES iestāžu izdevniecība, kas veido un izplata visas Eiropas Savienības publikācijas papīra un elektroniskā formātā.