Europos Sąjunga

Tarpinstitucinės organizacijos

Tarpinstitucinės organizacijos

Europos administravimo mokykla

Europos administravimo mokykla buvo įkurta 2005 m. vasario 10 d. Jos užduotis – ES institucijų darbuotojams rengti mokymus tam tikrose konkrečiose srityse. Labai svarbu, kad mokyklos rengiami kursai yra atviri visų ES institucijų darbuotojams, nes tokiu būdu skleidžiamos bendrosios vertybės, skatinamas geresnis institucijų darbuotojų tarpusavio supratimas ir siekiama masto ekonomijos. Norėdama išvengti pastangų dubliavimosi, mokykla glaudžiai bendradarbiauja su visų institucijų mokymo departamentais.

Europos personalo atrankos tarnyba

Europos personalo atrankos tarnyba (EPAT, angl. EPSO) pradėjo veikti 2003 m. sausio mėn. Tarnybos uždavinys – nustatyti visų ES institucijų darbuotojų įdarbinimo konkurso egzaminus. Tai veiksmingiau negu rengti įdarbinimo konkursus kiekvienai institucijai atskirai. EPAT metinis biudžetas apytiksliai sudaro 21 mln. EUR – 11 % mažiau negu ankstesnės ES institucijų įdarbinimo išlaidos.

Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba (CERT)

Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba (CERT) visu pajėgumu pradėjo veikti nuo 2012 m. rugsėjo mėn.

Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos (CERT) uždavinys – padėti valdyti ES institucijų kompiuterinėms sistemoms gresiančius pavojus teikiant paramą visų ES institucijų IT saugumo tarnyboms ir bendradarbiaujant su atitinkamais ES šalių viešojo sektoriaus CERT partneriais.

Leidinių biuras

Visas šios įstaigos pavadinimas yra Europos Sąjungos leidinių biuras. Tai ES institucijų leidykla, kurioje leidžiami ir iš kurios platinami visi oficialūs Europos Sąjungos spausdintiniai ir skaitmeniniai leidiniai.

Back to top