Europska unija

Međuinstitucionalna tijela

Međuinstitucionalna tijela

Europska upravna škola

Europska upravna škola (EAS) osnovana je 10. veljače 2005. Njezina je zadaća osoblju EU-a pružiti izobrazbu u određenim posebnim područjima. Tečajevi koje nudi otvoreni su osoblju svih institucija EU-a, čime se pridonosi širenju zajedničkih vrijednosti, promicanju boljega razumijevanja među osobljem EU-a te ostvarivanju ekonomije razmjera. Europska upravna škola tijesno surađuje s odjelima za izobrazbu u svim institucijama da bi se izbjeglo svako udvostručavanje napora.

Europski ured za odabir osoblja

Europski ured za odabir osoblja (EPSO) počeo je djelovati u siječnju 2003. Zadaća mu je organizirati konkurentne natječaje za odabir osoblja koje će raditi u svim institucijama EU-a. Takav je pristup učinkovitiji od zasebnoga organiziranja natječaja za zapošljavanje u svakoj instituciji. EPSO-ov godišnji proračun iznosi otprilike 21 milijun eura, što je 11 % manje od iznosa koji su institucije EU-a prije trošile na odabir osoblja.

Tim za hitni odgovor na računalne ugroze (CERT)

Tim za hitni odgovor na računalne ugroze (CERT) postao je potpuno operativan u rujnu 2012.

CERT je nadležan za pružanje pomoći pri upravljanju prijetnjama računalnim sustavima u institucijama EU-a. CERT pruža podršku timovima za računalnu sigurnost u svim institucijama EU-a te surađuje s ustanovama istoga profila u javnom sektoru država članica EU-a.

Ured za publikacije

Puni naziv toga tijela jest Ured za publikacije Europske unije. Ured za publikacije djeluje kao izdavačka kuća institucija EU-a te u tome svojstvu izrađuje i distribuira sve službene publikacije Europske unije u papirnatome i digitalnome obliku.

Back to top