an tAontas Eorpach

Comhlachtaí idirfhorasacha

Comhlachtaí idirfhorasacha

An Fhoireann Fhreagartha um Éigeandáil Ríomhairí (CERT)

Thosaigh CERT ag feidhmiú go lánoibríochtúil i Meán Fómhair 2012.

Sainchúram CERT, sin bagairtí ar chórais ríomhairí na n-institiúidí AE a bhainistiú – iad ag tacú le foirne slándála TF i ngach institiúid AE agus i gcomhar lena macasamhla CERT san earnáil phoiblí i dtíortha an AE.

An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne

D'éirigh an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne oibríoch in Eanáir 2003. Tá sé mar chuspóir aige scrúduithe iomaíocha a shocrú d'fhonn foireann a earcú d'fhorais an AE. Is éifeachtaí é sin ná gach foras a bheith ag eagrú a chuid comórtas iomaíoch féin. €21m atá mar bhuiséad bliantúil ag EPSO agus is lú de 11% é sin ná an méid airgid a chaitheadh forais an AE ar earcaíocht.

Oifig na bhFoilseachán

Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh is ainm go hiomlán don chomhlacht seo. Teach foilseacháin d'fhorais an AE is ea é, ag foilsiú agus ag dáileadh foilseachán uile an Aontas Eorpaigh, ar pháipéar agus go digiteach.

Scoil Riaracháin na hEorpa

Bunaíodh Scoil Riaracháin na hEorpa an 10 Feabhra 2005. Tá sé mar chuspóir aige cúrsaí oiliúna i sainréimsí a eagrú d'fhoireann an AE. Tig le comhalta as foras ar bith an AE cur isteach ar a cúrsaí, agus cuidíonn sé seo le scaipeadh comhluachanna, le tuiscint níos fearr i measc na foirne AE agus le barainneacht mhórscálach a bhaint amach. Oibríonn sé go dlúth le rannóga oiliúna na bhforas go léir d'fhonn aon dúbailt iarrachta a sheachaint.

Back to top