Euroopan Unioni

Toimielinten yhteiset elimet

Toimielinten yhteiset elimet

Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskus

Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskus perustettiin 10. helmikuuta 2005. Sen tehtävänä on tarjota koulutusta EU:n henkilöstöön kuuluville. Koulutuskeskuksen järjestämät kurssit ovat avoimia kaikkien EU:n toimielinten henkilöstölle. Tällä tavoin voidaan edistää yhteisten arvojen levittämistä, auttaa eri toimielinten henkilöstöä ymmärtämään toistensa näkemyksiä ja saavuttaa mittakaavaetuja. Keskus tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien toimielinten koulutusosastojen kanssa päällekkäisen työn välttämiseksi.

Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto

Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO) aloitti toimintansa tammikuussa 2003. Sen tehtävänä on järjestää kilpailuja, joiden perusteella palkataan henkilöstöä kaikkiin EU:n toimielimiin. Tämä on tehokkaampaa kuin se, että jokainen toimielin järjestäisi omat kilpailunsa. EPSO:n vuotuinen talousarvio on noin 21 miljoonaa euroa, joka on 11 prosenttia vähemmän kuin kaikissa toimielimissä henkilöstön palkkaukseen aiemmin käytetty määrä.

Julkaisutoimisto

Julkaisutoimiston virallinen nimi on Euroopan unionin julkaisutoimisto. Se on EU:n toimielinten julkaisujen kustantaja, ja se tuottaa ja jakelee kaikki Euroopan unionin viralliset julkaisut (niin paperi- kuin sähköiset julkaisut).

Tietotekniikan kriisiryhmä

Tietotekniikan kriisiryhmä (CERT) aloitti toimintansa syyskuussa 2012.

EU:n toimielinten tietotekniikan kriisiryhmän (CERT) tehtävänä on käsitellä toimielinten tietotekniikkajärjestelmiin kohdistuvia uhkia. Se tukee kunkin toimielimen tietoturvayksiköiden työskentelyä ja pitää yhteyttä myös eri EU-maiden julkisen sektorin vastaaviin elimiin.

Back to top