Euroopa Liit

Institutsioonidevahelised asutused

Institutsioonidevahelised asutused

Euroopa halduskool

Euroopa haldusjuhtimise kool asutati 10. veebruaril 2005. Kooli ülesanne on korraldada ELi töötajate koolitust teatavates konkreetsetes valdkondades. Eriti oluline on see, et kursused on avatud kõikide ELi institutsioonide töötajatele, mis aitab kaasa ühiste väärtuste levimisele, töötajate ja institutsioonide vahelisele paremale mõistmisele ning tagab ka mastaabisäästu. Tarbetu kattumise vältimiseks teeb kool tihedat koostööd kõikide institutsioonide koolitusosakondadega.

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus

Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus on ELi institutsioonide kirjastuse ametlik nimi.Talitus avaldab kõik Euroopa Liidu väljaanded nii paberil kui elektrooniliselt ning tegeleb nende levitamisega.

Euroopa Personalivaliku Amet

Euroopa Personalivaliku Amet alustas tegevust jaanuaris 2003.Ameti ülesanne on valmistada ette avalikke konkursse, et leida töötajaid kõikidesse Euroopa Liidu institutsioonidesse.Praegu korraldab ELi ametnike värbamist EPSO, mis on tunduvalt tõhusam võrreldes olukorraga, kus iga üksik institutsioon korraldaks oma konkursid ise.Ameti aastaeelarve on ligikaudu 21 miljonit eurot, mis on 11% vähem kui institutsioonide varasemad kulutused kokku.

Infoturbeintsidentidega tegelev rühm (CERT)

Infoturbeintsidentidega tegelev rühm (CERT) alustas täies mahus tööd 2012. aasta septembris.

Infoturbeintsidentidega tegeleva rühma (CERT) eesmärgiks on hallata ohtusid ELi institutsioonide arvutisüsteemidele, toetades infotehnoloogia turvalisusega tegelevaid üksuseid kõigis ELi institutsioonides ning tehes koostööd CERTi avaliku sektori osapooltega ELi liikmesriikides.

Back to top