Den Europæiske Union

Interinstitutionelle organer

Interinstitutionelle organer

Den Europæiske Forvaltningsskole

Den Europæiske Forvaltningsskole, som blev oprettet den 10. februar 2005, har til formål at tilbyde EU's ansatte undervisning inden for en række specialområder. Som et særligt kendetegn er Forvaltningskolens kurser åbne for alle EU-institutioners personale, hvorved den bidrager til at sprede fælles værdier, øge forståelsen blandt institutionernes personale og opnå stordriftsfordele. Den arbejder tæt sammen med samtlige institutioners uddannelsesafdelinger for at undgå enhver form for overlapning.

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) trådte i kraft i januar 2003. Dets opgave er at arrangere udvælgelsesprøver med henblik på at rekruttere til alle EU-institutionerne. Det er mere effektivt, end hvis hver institution skulle arrangere sine egne udvælgelsesprøver. EPSO's årlige budget er på ca. 21 mio. euro, hvilket er 11 % mindre end det beløb, EU før brugte på ansættelser.

It-udrykningsholdet CERT

IT-beredskabsenheden (CERT) blev fuldt operationel i september 2012.

It-udrykningsholdet CERT (Computer Emergency Response Team) er med til at beskytte EU-institutionernes computersystemer – og hjælper it-sikkerhedsgrupper i hver EU-institution og tilsvarende grupper i den offentlige sektor i EU-landene.

Publikationskontoret

Kontorets fulde navn er Den Europæiske Unions Publikationskontor. Det er EU-institutionernes forlag, der producerer og distribuerer alle officielle publikationer fra Den Europæiske Union på papir og i digital form.

Back to top