Evropská unie

Interinstitucionální orgány

Interinstitucionální orgány

Evropská správní škola

Evropská správní škola byla založena dne 10. února 2005. Jejím úkolem je zajistit zaměstnancům EU vzdělávání v některých konkrétních oblastech. Jejím hlavním rysem je, že její kurzy jsou otevřeny pracovníkům všech orgánů a institucí EU a tím přispívá k šíření společných hodnot, zlepšuje porozumění mezi zaměstnanci institucí a dosahuje úspor z rozsahu. Úzce spolupracuje se vzdělávacími odděleními všech institucí, aby se zabránilo překrývání činností.

Skupina pro reakci na počítačové hrozby (CERT)

Skupina pro reakci na počítačové hrozby (CERT) začala plně fungovat v září 2012.

Úkolem skupiny CERT je pomáhat s řízením rizik ohrožujících počítačové systémy orgánů EU. Skupina poskytuje podporu týmům, které zajišťují bezpečnost IT v jednotlivých institucích a orgánech EU, a je v kontaktu se skupinami podobného zaměření, jež působí v rámci orgánů veřejné správy států EU.

Úřad pro úřední tisky

Úplný název tohoto orgánu zní Úřad pro publikace Evropské unie. Působí jako vydavatelství institucí EU, které vydává a distribuuje veškeré úřední tisky Evropské unie v papírové i v elektronické podobě.

Úřad pro výběr personálu Evropských společenství

Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO) zahájil svou činnost v lednu 2003. Jeho úkolem je připravovat výběrová řízení pro výběr pracovníků pro všechny orgány EU. Je to efektivnější, než kdyby si každá instituce organizovala svá vlastní náborová řízení. Roční rozpočet Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství ve výši zhruba 21 milionů eur je o 11 % nižší, než kolik instituce EU vydávaly za nábor dříve.

Back to top