European Union website, the official EU website

Europaparlamentet

Översikt

 • Uppgift: Stiftar lagar, utövar kontroll och beslutar om EU-budgeten
 • Ledamöter: 751
 • Talman: Antonio Tajani
 • Inrättat: 1952 som Europeiska kol- och stålgemenskapens gemensamma församling, 1962 som Europaparlamentet (första direkta valen 1979)
 • Plats: Strasbourg (Frankrike), Bryssel (Belgien) och Luxembourg
 • Webbplats: Europaparlamentet

Europaparlamentet är en av EU:s två lagstiftande institutioner och väljs i direkta och allmänna val vart femte år. De senaste valen hölls i maj 2014.

Vad gör Europaparlamentet?

Parlamentet har tre huvuduppgifter:

Lagstiftning

 • Stiftar EU-lagar tillsammans med rådet, på grundval av EU-kommissionens förslag.
 • Beslutar om internationella avtal.
 • Beslutar om EU:s utvidgningar.
 • Granskar kommissionens arbetsprogram och uppmanar kommissionen att föreslå lagstiftning.

Kontroll

 • Granskar andra EU-institutioner för att se till att de arbetar på ett demokratiskt sätt.
 • Väljer kommissionsordförande och godkänner hela kommissionen, och har dessutom möjlighet att avsätta kommissionen genom en misstroendeomröstning.
 • Beviljar ansvarsfrihet, dvs. godkänner kommissionens förvaltning av budgeten.
 • Handlägger allmänhetens framställningar och tillsätter utredningar.
 • Diskuterar penningpolitik med Europeiska centralbanken.
 • Ställer frågor till kommissionen och rådet.
 • Bevakar val.

Budgetarbete

 • Antar EU:s budget tillsammans med rådet.
 • Godkänner EU:s långtidsbudget (den fleråriga budgetramen).

Mer material

Sammansättning

Hur många ledamöter varje land har bestäms i princip av folkmängden. Inget land får ha färre än 6 eller fler än 96 ledamöter och det totala antalet får inte överstiga 751 (750 plus talmannen). I parlamentet sitter ledamöterna efter politisk tillhörighet, inte nationalitet.

Talmannen företräder parlamentet i de andra EU-institutionerna och i övriga världen och ger det slutliga klartecknet till EU-budgeten.

Hur arbetar Europaparlamentet?

Parlamentets arbete sker i två steg:

 • Utskotten analyserar lagförslag.
  Parlamentet har 20 utskott och två underutskott som ansvarar för varsitt politikområde. Utskotten granskar lagförslag och ledamöterna och de politiska grupperna kan föreslå att förslaget ska ändras eller förkastas. Förslagen diskuteras också inom de politiska grupperna.
 • Plenarsammanträdet – antar lagstiftning.
  Här samlas alla ledamöter för att rösta om lag- och ändringsförslag. Sammanträdena äger vanligen rum i Strasbourg (fyra dagar i månaden), men extra sammanträden hålls ibland i Bryssel.

Vänd dig till Europaparlamentet

Om du vill uppmana parlamentet att agera i en viss fråga kan du lämna in en framställning (med post eller på nätet).

Det kan handla om alla frågor som ingår i EU:s ansvarsområde.

För att lämna in en framställning måste du vara medborgare eller bosatt i ett EU-land eller företräda ett företag eller en organisation i EU.

Du kan också kontakta din lokala parlamentsledamot eller Europaparlamentets informationskontor i ditt hemland.

Kontakt: 

Europaparlamentet (Bryssel)

Kontakt

Adress: 

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn: 
+32 2 284 21 11
Fax: 
+32 2 284 69 74
Besök oss: 

Typ av besök: Guidade rundturer, föredrag, enskilda besök, plenarsammanträden

Gruppens storlek: 20–45 personer (utom för enskilda besök och plenarsammanträden)

Enskilda besökare: Måndag–torsdag, guidade turer kl.10.00 och 15.00. Fredag, guidad tur kl.10.00

Förhandsbokning: Grupper: 2 månader. Enskilda besökare: 15 minuter före besöket

Åldersgräns: 14 år

Besök Europaparlamentet i Bryssel

Europaparlamentet (Luxemburg)

Europaparlamentet (Luxemburg)
Adress: 

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tfn: 
+ 352 4300 1
Fax: 
+ 352 4300 22457
Besök oss: 

Typ av besök: Föredrag

Gruppens storlek: Ej specificerat

Förhandsbokning: Ej specificerat

Åldersgräns: Ej specificerat

Besök Europaparlamentet i Luxemburg

Europaparlamentet (Strasbourg)

Europaparlamentet (Strasbourg)
Adress: 

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tfn: 
+33 3 88 17 40 01
Fax: 
+33 3 88 17 51 84
Besök oss: 

Typ av besök: Guidade turer, föredrag, plenarsammanträden, Euroscola (för skolor, lärare och elever)

Gruppens storlek: 20–45 personer (utom för plenarsammanträden)

Enskilda besökare: Endast plenarsammanträden

Förhandsbokning: 3 månader (utom för plenarsammanträden)

Åldersgräns: 14 år

Besök Europaparlamentet i Strasbourg

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre
Tfn: 
+32 (0)2 283 22 22
Besök oss: 

Typ av besök: Enskilt besök

Gruppens storlek: –

Förhandsbokning: Grupper på över 20 personer

Öppet: Varje dag

Åldersgräns: Alla åldrar, men rekommenderad minimiålder är 8 år

Besök Parlamentarium i Bryssel