Europeiska Unionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet

Översikt

 • Uppgift: Stiftar lagar, utövar kontroll och beslutar om EU-budgeten
 • Ledamöter: 705
 • Talman: David-Maria Sassoli
 • Inrättat: 1952 som Europeiska kol- och stålgemenskapens gemensamma församling, 1962 som Europaparlamentet (första direkta valen 1979)
 • Plats: Strasbourg (Frankrike), Bryssel (Belgien) och Luxembourg
 • Webbplats: Europaparlamentet

Europaparlamentet är en av EU:s två lagstiftande institutioner och väljs i direkta och allmänna val vart femte år. De senaste valen hölls i maj 2019.

Val

Det senaste valet till Europaparlamentet hölls den 23–26 maj 2019.

Läs mer om valet till Europaparlamentet 2019

Vad gör Europaparlamentet?

Parlamentet har tre huvuduppgifter:

Lagstiftning

 • Stiftar EU-lagar tillsammans med rådet, på grundval av EU-kommissionens förslag.
 • Beslutar om internationella avtal.
 • Beslutar om EU:s utvidgningar.
 • Granskar kommissionens arbetsprogram och uppmanar kommissionen att föreslå lagstiftning.

Kontroll

 • Granskar andra EU-institutioner för att se till att de arbetar på ett demokratiskt sätt.
 • Väljer kommissionsordförande och godkänner hela kommissionen, och har dessutom möjlighet att avsätta kommissionen genom en misstroendeomröstning.
 • Beviljar ansvarsfrihet, dvs. godkänner kommissionens förvaltning av budgeten.
 • Handlägger allmänhetens framställningar och tillsätter utredningar.
 • Diskuterar penningpolitik med Europeiska centralbanken.
 • Ställer frågor till kommissionen och rådet.
 • Bevakar val.

Budgetarbete

 • Antar EU:s budget tillsammans med rådet.
 • Godkänner EU:s långtidsbudget (den fleråriga budgetramen).

Sammansättning

Hur många ledamöter varje land har bestäms i princip av folkmängden. Inget land får ha färre än 6 eller fler än 96 ledamöter och det totala antalet får inte överstiga 705 (704 plus talmannen). I parlamentet sitter ledamöterna efter politisk tillhörighet, inte nationalitet.

Talmannen företräder parlamentet i de andra EU-institutionerna och i övriga världen och ger det slutliga klartecknet till EU-budgeten.

Så många platser får varje land i Europaparlamentet?

Så många platser får varje land i Europaparlamentet

Hur arbetar Europaparlamentet?

Parlamentets arbete sker i två steg:

 • Utskotten analyserar lagförslag.
  Parlamentet har 20 utskott och tre underutskott som ansvarar för varsitt politikområde. Utskotten granskar lagförslag och ledamöterna och de politiska grupperna kan föreslå att förslaget ska ändras eller förkastas. Förslagen diskuteras också inom de politiska grupperna.
 • Plenarsammanträdet – antar lagstiftning.
  Här samlas alla ledamöter för att rösta om lag- och ändringsförslag. Sammanträdena äger vanligen rum i Strasbourg (fyra dagar i månaden), men extra sammanträden hålls ibland i Bryssel.

Vänd dig till Europaparlamentet

Om du vill uppmana parlamentet att agera i en viss fråga kan du lämna in en framställning (med post eller på nätet).

Det kan handla om alla frågor som ingår i EU:s ansvarsområde.

För att lämna in en framställning måste du vara medborgare eller bosatt i ett EU-land eller företräda ett företag eller en organisation i EU.

Du kan också kontakta din lokala parlamentsledamot eller Europaparlamentets informationskontor i ditt hemland.

Kontaktuppgifter till

Europaparlamentet (Bryssel)

Kontaktuppgifter till

Adress

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

1049 Bruxelles/Brussel

Belgien

Tfn
+32 2 284 21 11
Fax
+32 2 284 69 74
Besök oss

Europaparlamentet är EU-demokratins hjärta och företräder 446 miljoner människor. Besök oss i Bryssel om du vill veta hur vi arbetar och vad vi gör för dig och andra EU-medborgare.

Typ av besök: Europaparlamentet erbjuder bland annat studiebesök för privatpersoner och grupper, föredrag och rollspel för skolor.

Alla aktiviteter är gratis och de flesta finns på alla officiella EU-språk.

Det här kan du besöka och göra:

Gruppens storlek: enskilda besökare och grupper, se respektive webbsida.

Förhandsbokning: vissa aktiviteter måste du boka i förväg, se respektive webbsida.

Åldersgräns: varierar beroende på typ av besök, se respektive webbsida.

Besök Europaparlamentet i Bryssel | Kontakt

Europaparlamentet (Luxemburg)

Europaparlamentet (Luxemburg)
Adress

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2920 Luxemburg

Tfn
+ 352 4300 1
Fax
+ 352 4300 22457
Besök oss

I Luxemburg ligger Europaparlamentets första plenisal. Här finns också en stor del av administrationen.

Typ av besök: föredrag om Europaparlamentet och EU-institutionerna samt besök i den ursprungliga plenisalen. Alla besök är gratis.

Gruppens storlek: mellan 20 och 50 personer.

Förhandsbokning: minst två månader i förväg.

Åldersgräns: minst 14 år.

Besök Europaparlamentet i Luxemburg | Kontakt

Europaparlamentet (Strasbourg)

Europaparlamentet (Strasbourg)
Adress

Avenue du Président Robert Schuman 1

CS 91024

67070 Strasbourg Cedex

Tfn
+33 3 88 17 40 01
Besök oss

I Strasbourg finns Europaparlamentets officiella säte.

Typ av besök: föredrag och utbildningsprogram:

 • Besök i plenisalen – enskilda besökare och grupper kan följa Europaparlamentets sammanträden.
 • Euroscolaprogrammet – elever mellan 16 och 18 år och deras lärare kan testa att vara EU-parlamentariker för en dag.

Gruppens storlek: mellan 15 och 50 personer (större grupper kan tas emot på begäran).

Förhandsbokning: minst tre månader i förväg.

Åldersgräns: minst 14 år.

Besök Europaparlamentet i Strasbourg | Kontakt

Back to top