European Union website, the official EU website

Evropski parlament

Pregled

 • Vloga: Neposredno izvoljeno telo EU z zakonodajnimi, nadzornimi in proračunskimi pristojnostmi
 • Poslanci: 751 evropskih poslancev
 • Predsednik: Antonio Tajani
 • Ustanovitev: Leta 1952 – Skupna skupščina Evropske skupnosti za premog in jeklo, leta 1962 – Evropski parlament, leta 1979 – prve neposredne volitve
 • Sedež: Strasbourg (Francija), Bruselj (Belgija), Luxembourg
 • Spletišče: Evropski parlament

Evropski parlament je zakonodajno telo Evropske unije. Njegove poslance izvolijo volivci EU na neposrednih volitvah vsakih 5 let. Zadnje volitve so bile maja 2014.

Delo Evropskega parlamenta

Evropski parlament ima 3 glavna področja dela:

Zakonodajne pristojnosti

 • Sprejema predpise EU, in sicer skupaj s Svetom EU na podlagi predlogov Evropske komisije.
 • Odloča o mednarodnih sporazumih.
 • Odloča o širitvah.
 • Pregleda delovni program Evropske komisije, lahko zahteva pripravo zakonodajnih predlogov.

Nadzorne pristojnosti

 • Opravlja demokratični nadzor nad vsemi institucijami EU.
 • Izvoli predsednika Evropske komisije in potrdi celotni kolegij Evropske komisije. Lahko izglasuje nezaupnico in posledično odstop Evropske komisije.
 • Podeli razrešnico oziroma odobri porabo proračunskih sredstev EU.
 • Preuči peticije državljanov in uvede preiskave.
 • Razpravlja o monetarni politiki z Evropsko centralno banko.
 • Postavlja vprašanja Evropski komisiji in Svetu.
 • Sodeluje kot opazovalec volitev.

Proračunske pristojnosti

 • Sprejme proračun EU skupaj s Svetom EU.
 • Potrdi dolgoročni finančni načrt EU, t.i. večletni finančni okvir.

Druge infografike

Sestava

Število evropskih poslancev iz posamezne države EU je približno sorazmerno številu njenega prebivalstva, vendar gre pri tem za padajočo sorazmernost: nobena država ne sme imeti manj kot 6 ali več kot 96 poslancev, skupno število poslancev pa ne sme preseči 751 (750 poslancev in predsednik). Poslanci so združeni v politične skupine po politični usmeritvi, ne po narodnosti.

Predsednik zastopa Parlament navzven in v stikih z drugimi institucijami EU ter dokončno potrdi proračun EU.

Način dela v Evropskem parlamentu

Delo v Parlamentu pozna dve osnovni obliki:

 • Odbori – priprava zakonodaje
  V Parlamentu deluje 20 odborov in dva pododbora, vsak se ukvarja z določenim področjem politike. Poslanci v odborih preučijo zakonodajne predloge, predlagajo dopolnila ali zavrnejo predlog. O predlogih razpravljajo tudi v političnih skupinah.
 • Plenarna zasedanja – sprejem zakonodaje
  Na plenarnem zasedanju se v sejni dvorani zberejo vsi poslanci in dokončno glasujejo o predlagani zakonodaji in predlaganih dopolnitvah. Plenarno zasedanje je navadno štiri dni na mesec v Strasbourgu, včasih so dodatna zasedanja tudi v Bruslju.

Evropski parlament in državljani

Če državljani želijo, da bi Parlament ukrepal v zvezi z določeno zadevo, lahko nanj naslovijo peticijo (bodisi po pošti bodisi po spletu).

Peticija se lahko nanaša na vsa področja, ki sodijo v pristojnost institucij EU.

Peticijo lahko vložijo samo državljani države EU in osebe s prebivališčem v EU. Za podjetja in organizacije velja, da morajo imeti sedež v EU.

Stik z Evropskim parlamentom je možen tudi prek evropskih poslancev in informacijske pisarne Evropskega parlamenta v posamezni državi.

Kontaktni podatki: 

Evropski parlament (Bruselj)

Kontaktni podatki

Naslov: 

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 284 21 11
Fax: 
+32 2 284 69 74
Obiski: 

Vrsta obiska: Vodeni ogled, informativna predstavitev, individualni ogled, plenarno zasedanje

Velikost skupine: Najmanj 20–45 oseb (razen za individualni ogled in plenarno zasedanje)

Obiski posameznikov: Ponedeljek – četrtrek, ogled ob 10.00 in 15.00; petek, ogled ob 10.00

Vnaprejšnja rezervacija: Skupine: 2 meseca za skupinski obisk. Obiski posameznikov: 15 minut pred obiskom

Starost obiskovalcev: Najmanj 14 let

Obiščite Evropski parlament v Bruslju

Evropski parlament (Luksemburg)

Evropski parlament (Luksemburg)
Naslov: 

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel: 
+ 352 4300 1
Fax: 
+ 352 4300 22457
Obiski: 

Vrsta obiska: Informativna predstavitev

Velikost skupine: Ni določeno

Vnaprejšnja rezervacija: Ni določeno

Starost obiskovalcev: Ni določeno

Obiščite Evropski parlament v Luxembourgu

Evropski parlament (Strasbourg)

Evropski parlament (Strasbourg)
Naslov: 

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel: 
+33 3 88 17 40 01
Fax: 
+33 3 88 17 51 84
Obiski: 

Vrsta obiska: Vodeni ogled, informativna predstavitev, plenarno zasedanje, Euroscola (za šole, učitelje in študente)

Velikost skupine: Najmanj 20–45 oseb (razen za plenarno zasedanje)

Obiski posameznikov: Samo med plenarnim zasedanjem

Vnaprejšnja rezervacija: 3 mesece (razen za plenarno zasedanje)

Starost obiskovalcev: Najmanj 14 let

Obiščite Evropski parlament v Strasbourgu

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre
Tel: 
+32 (0)2 283 22 22
Obiski: 

Vrsta obiska: Individualni ogled

Velikost skupine: Ni določeno

Vnaprejšnja rezervacija: Skupine z več kot 20 osebami

Delovni čas: Vsak dan

Starost obiskovalcev: Za vse starosti, priporočena najnižja starost 8 let.

Obiščite Center za obiskovalce Evropskega parlamenta v Bruslju