Evropska unija

Evropski parlament

Evropski parlament

Pregled

 • Vloga: Neposredno izvoljeno telo EU z zakonodajnimi, nadzornimi in proračunskimi pristojnostmi
 • Poslanci: 705 evropskih poslancev
 • Predsednik: David-Maria Sassoli
 • Ustanovitev: Leta 1952 – Skupna skupščina Evropske skupnosti za premog in jeklo, leta 1962 – Evropski parlament, leta 1979 – prve neposredne volitve
 • Sedež: Strasbourg (Francija), Bruselj (Belgija), Luxembourg
 • Spletišče: Evropski parlament

Evropski parlament je zakonodajno telo Evropske unije. Njegove poslance izvolijo volivci EU na neposrednih volitvah vsakih 5 let. Zadnje volitve so bile maja 2019.

Volitve

Evropske volitve so potekale med 23. in 26. majem 2019.

Več o rezultatih evropskih volitev 2019

Delo Evropskega parlamenta

Evropski parlament ima 3 glavna področja dela:

Zakonodajne pristojnosti

 • Sprejema predpise EU, in sicer skupaj s Svetom EU na podlagi predlogov Evropske komisije.
 • Odloča o mednarodnih sporazumih.
 • Odloča o širitvah.
 • Pregleda delovni program Evropske komisije, lahko zahteva pripravo zakonodajnih predlogov.

Nadzorne pristojnosti

 • Opravlja demokratični nadzor nad vsemi institucijami EU.
 • Izvoli predsednika Evropske komisije in potrdi celotni kolegij Evropske komisije. Lahko izglasuje nezaupnico in posledično odstop Evropske komisije.
 • Podeli razrešnico oziroma odobri porabo proračunskih sredstev EU.
 • Preuči peticije državljanov in uvede preiskave.
 • Razpravlja o monetarni politiki z Evropsko centralno banko.
 • Postavlja vprašanja Evropski komisiji in Svetu.
 • Sodeluje kot opazovalec volitev.

Proračunske pristojnosti

 • Sprejme proračun EU skupaj s Svetom EU.
 • Potrdi dolgoročni finančni načrt EU, t.i. večletni finančni okvir.

Sestava

Število evropskih poslancev iz posamezne države EU je približno sorazmerno številu njenega prebivalstva, vendar gre pri tem za padajočo sorazmernost: nobena država ne sme imeti manj kot 6 ali več kot 96 poslancev, skupno število poslancev pa ne sme preseči 705 (704 in predsednik Evropskega parlamenta). Poslanci so združeni v politične skupine po politični usmeritvi, ne po narodnosti.

Predsednik zastopa Parlament navzven in v stikih z drugimi institucijami EU ter dokončno potrdi proračun EU.

Koliko poslanskih mest ima posamezna država članica?

koliko poslanskih mest ima posamezna država članica?

Način dela v Evropskem parlamentu

Delo v Parlamentu pozna dve osnovni obliki:

 • Odbori – priprava zakonodaje
  V Parlamentu deluje 20 odborov in trije pododbori, vsak se ukvarja z določenim področjem politike. Poslanci v odborih preučijo zakonodajne predloge, predlagajo dopolnila ali zavrnejo predlog. O predlogih razpravljajo tudi v političnih skupinah.
 • Plenarna zasedanja – sprejem zakonodaje
  Na plenarnem zasedanju se v sejni dvorani zberejo vsi poslanci in dokončno glasujejo o predlagani zakonodaji in predlaganih dopolnitvah. Plenarno zasedanje je navadno štiri dni na mesec v Strasbourgu, včasih so dodatna zasedanja tudi v Bruslju.

Evropski parlament in državljani

Če državljani želijo, da bi Parlament ukrepal v zvezi z določeno zadevo, lahko nanj naslovijo peticijo (bodisi po pošti bodisi po spletu).

Peticija se lahko nanaša na vsa področja, ki sodijo v pristojnost institucij EU.

Peticijo lahko vložijo samo državljani države EU in osebe s prebivališčem v EU. Za podjetja in organizacije velja, da morajo imeti sedež v EU.

Stik z Evropskim parlamentom je možen tudi prek evropskih poslancev in informacijske pisarne Evropskega parlamenta v posamezni državi.

Kontaktni podatki

Evropski parlament, Bruselj

Kontaktni podatki

Naslov

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruselj

Belgija

Tel
+32 2 284 21 11
Fax
+32 2 284 69 74
Obiski

Evropski parlament je steber demokracije v Evropski uniji, saj zastopa 446 milijonov ljudi. Med obiskom Evropskega parlamenta v Bruslju boste izvedeli, kako poteka njegovo delo in kaj stori za državljane Evropske unije.

Vrsta obiska: možne so številne dejavnosti, denimo posamezni in skupinski obiski, informativne predstavitve in igra vlog za šolske skupine.

Vse dejavnosti so brezplačne in večina jih je na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Dejavnosti in kraji obiska:

Velikost skupine: Posamezniki in skupine, glej strani o dejavnostih.

Rezervacija: Za nekatere dejavnosti je potrebna predhodna rezervacija, podrobneje na straneh o dejavnostih.

Starost obiskovalcev: različne omejitve starosti, glej strani o dejavnostih.

Obiščite Evropski parlament – Bruselj | Kontakt

Evropski parlament, Luxembourg

Evropski parlament, Luxembourg
Naslov

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel
+ 352 4300 1
Fax
+ 352 4300 22457
Obiski

V Luxembourgu je najstarejša plenarna dvorana Evropskega parlamenta. Kompleks zgradb v Luxembourgu je namenjen predvsem administrativnemu delu parlamenta, vendar so možni tudi obiski.

Vrsta obiska: informativne predstavitve Evropskega parlamenta in evropskih institucij ter obisk prvotne plenarne dvorane. Vsi obiski so brezplačni.

Velikost skupine: od 20 do 50 ljudi.

Rezervacija: najmanj 8 tednov vnaprej.

Starost obiskovalcev: najmanj 14 let.

Obiščite Evropski parlament v Luxembourgu | Kontakt

Evropski parlament, Strasbourg

Evropski parlament, Strasbourg
Naslov

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel
+33 3 88 17 40 01
Obiski

Uradni sedež Evropskega parlamenta je v Strasbourgu.

Vrsta obiska: Strasbourg ponuja informativne predstavitve in celostne izobraževalne programe:

 • obisk plenarne dvorane za posameznike in skupine, kadar zaseda Evropski parlament;
 • program Euroscola – dijaki od 16–18 let in njihovi profesorji lahko preživijo en dan kot poslanci Evropskega parlamenta.

Velikost skupine: od 15 do 50 ljudi (večje skupine so dovoljene na zahtevo).

Rezervacija: najmanj 12 tednov vnaprej.

Starost obiskovalcev: najmanj 14 let.

Obiščite Evropski parlament v Strasbourgu | Kontakt

Back to top