Evropska unija

Evropski parlament

Pregled

 • Vloga: Neposredno izvoljeno telo EU z zakonodajnimi, nadzornimi in proračunskimi pristojnostmi
 • Poslanci: 751 evropskih poslancev
 • Predsednik: Antonio Tajani
 • Ustanovitev: Leta 1952 – Skupna skupščina Evropske skupnosti za premog in jeklo, leta 1962 – Evropski parlament, leta 1979 – prve neposredne volitve
 • Sedež: Strasbourg (Francija), Bruselj (Belgija), Luxembourg
 • Spletišče: Evropski parlament

Evropski parlament je zakonodajno telo Evropske unije. Njegove poslance izvolijo volivci EU na neposrednih volitvah vsakih 5 let. Zadnje volitve so bile maja 2014.

Volitve

Prihodnje evropske volitve bodo od 23. do 26. maja 2019. Odločite se za aktivno vlogo in opozorite na volitve še druge – registrirajte se na spletišču: Tokrat grem volit

Delo Evropskega parlamenta

Evropski parlament ima 3 glavna področja dela:

Zakonodajne pristojnosti

 • Sprejema predpise EU, in sicer skupaj s Svetom EU na podlagi predlogov Evropske komisije.
 • Odloča o mednarodnih sporazumih.
 • Odloča o širitvah.
 • Pregleda delovni program Evropske komisije, lahko zahteva pripravo zakonodajnih predlogov.

Nadzorne pristojnosti

 • Opravlja demokratični nadzor nad vsemi institucijami EU.
 • Izvoli predsednika Evropske komisije in potrdi celotni kolegij Evropske komisije. Lahko izglasuje nezaupnico in posledično odstop Evropske komisije.
 • Podeli razrešnico oziroma odobri porabo proračunskih sredstev EU.
 • Preuči peticije državljanov in uvede preiskave.
 • Razpravlja o monetarni politiki z Evropsko centralno banko.
 • Postavlja vprašanja Evropski komisiji in Svetu.
 • Sodeluje kot opazovalec volitev.

Proračunske pristojnosti

 • Sprejme proračun EU skupaj s Svetom EU.
 • Potrdi dolgoročni finančni načrt EU, t.i. večletni finančni okvir.

Druge infografike

Sestava

Število evropskih poslancev iz posamezne države EU je približno sorazmerno številu njenega prebivalstva, vendar gre pri tem za padajočo sorazmernost: nobena država ne sme imeti manj kot 6 ali več kot 96 poslancev, skupno število poslancev pa ne sme preseči 751 (750 poslancev in predsednik). Poslanci so združeni v politične skupine po politični usmeritvi, ne po narodnosti.

Predsednik zastopa Parlament navzven in v stikih z drugimi institucijami EU ter dokončno potrdi proračun EU.

Način dela v Evropskem parlamentu

Delo v Parlamentu pozna dve osnovni obliki:

 • Odbori – priprava zakonodaje
  V Parlamentu deluje 20 odborov in dva pododbora, vsak se ukvarja z določenim področjem politike. Poslanci v odborih preučijo zakonodajne predloge, predlagajo dopolnila ali zavrnejo predlog. O predlogih razpravljajo tudi v političnih skupinah.
 • Plenarna zasedanja – sprejem zakonodaje
  Na plenarnem zasedanju se v sejni dvorani zberejo vsi poslanci in dokončno glasujejo o predlagani zakonodaji in predlaganih dopolnitvah. Plenarno zasedanje je navadno štiri dni na mesec v Strasbourgu, včasih so dodatna zasedanja tudi v Bruslju.

Evropski parlament in državljani

Če državljani želijo, da bi Parlament ukrepal v zvezi z določeno zadevo, lahko nanj naslovijo peticijo (bodisi po pošti bodisi po spletu).

Peticija se lahko nanaša na vsa področja, ki sodijo v pristojnost institucij EU.

Peticijo lahko vložijo samo državljani države EU in osebe s prebivališčem v EU. Za podjetja in organizacije velja, da morajo imeti sedež v EU.

Stik z Evropskim parlamentom je možen tudi prek evropskih poslancev in informacijske pisarne Evropskega parlamenta v posamezni državi.

Kontaktni podatki: 

Evropski parlament, Bruselj

Kontaktni podatki

Naslov: 

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruselj

Belgija

Tel: 
+32 2 284 21 11
Fax: 
+32 2 284 69 74
Obiski: 

Evropski parlament je v osrčju evropske demokracije, saj zastopa 500 milijonov ljudi. Med obiskom Evropskega parlamenta v Bruslju boste izvedeli, kako poteka njegovo delo in kaj stori za državljane Evropske unije.

Vrsta obiska: možne so številne dejavnosti, denimo posamezni in skupinski obiski, informativne predstavitve in igra vlog za šolske skupine.

Vse dejavnosti so brezplačne in večina jih je na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Dejavnosti in kraji obiska:

Velikost skupine: Posamezniki in skupine, glej strani o dejavnostih.

Rezervacija: Za nekatere dejavnosti je potrebna predhodna rezervacija, podrobneje na straneh o dejavnostih.

Starost obiskovalcev: različne omejitve starosti, glej strani o dejavnostih.

Obiščite Evropski parlament – Bruselj | Kontakt

Evropski parlament, Luxembourg

Evropski parlament, Luxembourg
Naslov: 

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel: 
+ 352 4300 1
Fax: 
+ 352 4300 22457
Obiski: 

V Luxembourgu je najstarejša plenarna dvorana Evropskega parlamenta. Kompleks zgradb v Luxembourgu je namenjen predvsem administrativnemu delu parlamenta, vendar so možni tudi obiski.

Vrsta obiska: informativne predstavitve Evropskega parlamenta in evropskih institucij ter obisk prvotne plenarne dvorane. Vsi obiski so brezplačni.

Velikost skupine: od 20 do 50 ljudi.

Rezervacija: najmanj 8 tednov vnaprej.

Starost obiskovalcev: najmanj 14 let.

Obiščite Evropski parlament v Luxembourgu | Kontakt

Evropski parlament, Strasbourg

Evropski parlament, Strasbourg
Naslov: 

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel: 
+33 3 88 17 40 01
Obiski: 

Uradni sedež Evropskega parlamenta je v Strasbourgu.

Vrsta obiska: Strasbourg ponuja informativne predstavitve in celostne izobraževalne programe:

 • obisk plenarne dvorane za posameznike in skupine, kadar zaseda Evropski parlament;
 • program Euroscola – dijaki od 16–18 let in njihovi profesorji lahko preživijo en dan kot poslanci Evropskega parlamenta.

Velikost skupine: od 15 do 50 ljudi (večje skupine so dovoljene na zahtevo).

Rezervacija: najmanj 12 tednov vnaprej.

Starost obiskovalcev: najmanj 14 let.

Obiščite Evropski parlament v Strasbourgu | Kontakt

Back to top