Europese Unie

Europees Parlement

Europees Parlement

In het kort

 • Rol: Rechtstreeks gekozen EU-orgaan met wetgevende, toezichthoudende en budgettaire verantwoordelijkheden
 • Samenstelling: 705 rechtstreeks gekozen leden
 • Voorzitter: David-Maria Sassoli
 • Opgericht in: 1952 als de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in 1962 omgedoopt tot Europees Parlement, met de eerste directe verkiezingen in 1979
 • Vestigingsplaats: Straatsburg (Frankrijk), Brussel (België), Luxemburg
 • Website: Europees Parlement

Het Europees Parlement is het wetgevend orgaan van de EU. Het wordt om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigden in de EU. De laatste verkiezingen waren in mei 2019.

Verkiezingen

De Europese verkiezingen vonden plaats van 23 tot 26 mei 2019.

Meer over de uitslagen van de Europese verkiezingen van 2019

Wat doet het Parlement?

Het Parlement heeft drie hoofdtaken:

Wetgeving

 • Keurt EU-wetgeving goed, samen met de Raad van de EU, op basis van voorstellen van de Europese Commissie
 • Beslist over internationale overeenkomsten
 • Beslist over de toetreding van nieuwe lidstaten
 • Herziet het werkprogramma van de Commissie en verzoekt de Commissie met wetsvoorstellen te komen

Toezicht

 • Houdt democratisch toezicht op alle EU-instellingen
 • Kiest de voorzitter van de Commissie en moet zijn goedkeuring verlenen aan het volledige college van commissarissen en kan de Commissie met een motie van wantrouwen tot aftreden dwingen
 • Verleent zijn goedkeuring ("kwijting") aan de manier waarop de EU-begroting wordt uitgevoerd
 • Behandelt petities van de burgers en kan een parlementaire enquête instellen
 • Voert overleg over het monetaire beleid met de Europese Centrale Bank
 • Stelt parlementaire vragen aan de Commissie en de Raad
 • Stuurt waarnemingsmissies naar verkiezingen

Begroting

 • Stelt de begroting van de EU vast, samen met de Raad
 • Keurt de EU-begroting voor de lange termijn goed, het "meerjarig financieel kader"

Samenstelling

Het aantal parlementsleden per land is degressief evenredig met de bevolkingsomvang: geen enkel land kan minder dan 6 of meer dan 96 parlementsleden hebben en het totale aantal mag niet meer bedragen dan 705 (704 plus de voorzitter). De leden van het Parlement zijn ingedeeld in fracties op basis van hun politieke kleur, niet op basis van hun nationaliteit.

De voorzitter vertegenwoordigt het Parlement bij de overige EU-instellingen en de buitenwereld. Hij geeft uiteindelijk het groene licht voor de uitvoering van de EU-begroting.

Hoeveel zetels krijgt elk land in het Europees Parlement?

hoeveel zetels krijgt elk land in het Europees Parlement?

Hoe werkt het Parlement?

De werkzaamheden van het Parlement verlopen in twee stappen:

 • Commissies voorbereiding van wetgeving
  Het parlement telt 20 commissies en drie subcommissies, die elk voor een bepaald beleidsterrein bevoegd zijn.  De commissies behandelen de wetsvoorstellen, en de parlementsleden en fracties kunnen met voorstellen komen om een wetsvoorstel te wijzigen of te verwerpen. Die voorstellen worden ook besproken in de fracties.
 • Plenaire vergaderingen – goedkeuring van wetgeving
  Dit is wanneer alle parlementsleden in de grote vergaderzaal definitief over het wetsvoorstel en de amendementen stemmen. Deze vergaderingen vinden normaal gesproken elke maand gedurende vier dagen in Straatsburg plaats, maar soms zijn er aanvullende zittingen in Brussel.

Het Parlement en u

Als u het Parlement wil verzoeken op een bepaald punt actie te ondernemen kunt u een petitie indienen (per post of online).

Petities kunnen op elk willekeurig onderwerp betrekking hebben, mits de EU daarvoor bevoegd is.

Om een een petitie te kunnen indienen, moet u onderdaan zijn van een EU-land of in de EU wonen. Voor ondernemingen of andere organisaties geldt dat zij in de EU gevestigd moeten zijn.

U kunt ook in contact komen met het Parlement via een van de europarlementariërs uit uw land of via het Voorlichtingsbureau van het Europees Parlement in uw land.

Contact

Europees Parlement (Brussel)

Contact

Adres

Wiertzstraat 60

B-1047 Brussel

België

Tel
+32 2 284 21 11
Fax
+32 2 284 69 74
Bezoeken

Het Europees Parlement is het democratisch hart van de Europese Unie. Het vertegenwoordigt de 446 miljoen inwoners van de EU. Als u onze gebouwen in Brussel bezoekt, krijgt u uitleg over hoe het Parlement werkt en wat het doet voor de Europese burger.

Soort bezoek: Er zijn tal van activiteiten mogelijk in het Europees Parlement, zoals individuele en groepsbezoeken, informatiesessies en een rollenspel voor scholieren.

Alle activiteiten zijn gratis en ze zijn meestal beschikbaar in alle officiële EU-talen.

De plaatsen die u kunt bezoeken zijn:

Aantal deelnemers: particulieren en groepen, zie de website van de activiteit.

Reservering: voor sommige activiteiten moet u vooraf reserveren, zie de website van de activiteit.

Minimumleeftijd: varieert, zie de website van de activiteit.

Bezoek het Europees Parlement - Brussel | Contactgegevens

Europees Parlement (Luxemburg)

Europees Parlement (Luxemburg)
Adres

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel
+ 352 4300 1
Fax
+ 352 4300 22457
Bezoeken

In het Europees Parlement in Luxemburg vindt u de oorspronkelijke grote vergaderzaal (hémicycle). De gebouwen in Luxemburg worden voornamelijk gebruikt voor administratieve werkzaamheden, maar u kunt ze ook bezoeken.

Soort bezoek: Informatiesessies over het Europees Parlement en de Europese instellingen en een bezoek aan de oorspronkelijke grote vergaderzaal. Alle bezoeken zijn gratis.

Aantal deelnemers: groepen van 20 tot 50 personen.

Reservering: minstens 8 weken van tevoren.

Minimumleeftijd: 14 jaar.

Bezoek het Europees Parlement - Luxemburg | Contactgegevens

Europees Parlement (Straatsburg)

Europees Parlement (Straatsburg)
Adres

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel
+33 3 88 17 40 01
Bezoeken

Straatsburg is de officiële zetel van het Europees Parlement.

Soort bezoek: informatiesessies en complete lesprogramma's. Mogelijkheden:

 • een bezoek aan de grote vergaderzaal (hémicycle) voor individuen en groepen tijdens een vergadering van het Europees Parlement
 • Euroscola, een rollenspel voor scholieren van 16 tot 18 en hun leerkrachten om te weten te komen hoe het is om voor één dag Europees Parlementslid te zijn.

Aantal deelnemers: groepen moeten bestaan uit 15 en 50 personen, grotere groepen zijn welkom op verzoek

Reservering: minstens 12 weken van tevoren.

Minimumleeftijd: 14 jaar.

Bezoek het Europees Parlement – Straatsburg | Contactgegevens

Back to top