European Union website, the official EU website

Europees Parlement

In het kort

 • Rol: Rechtstreeks gekozen EU-orgaan met wetgevende, toezichthoudende en budgettaire verantwoordelijkheden
 • Samenstelling: 751 rechtstreeks gekozen leden
 • Voorzitter: Antonio Tajani
 • Opgericht in: 1952 als de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in 1962 omgedoopt tot Europees Parlement, met de eerste directe verkiezingen in 1979
 • Vestigingsplaats: Straatsburg (Frankrijk), Brussel (België), Luxemburg
 • Website: Europees Parlement

Het Europees Parlement is het wetgevend orgaan van de EU. Het wordt om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigden in de EU. De laatste verkiezingen werden in mei 2014 gehouden.

Wat doet het Parlement?

Het Parlement heeft drie hoofdtaken:

Wetgeving

 • Keurt EU-wetgeving goed, samen met de Raad van de EU, op basis van voorstellen van de Europese Commissie
 • Beslist over internationale overeenkomsten
 • Beslist over de toetreding van nieuwe lidstaten
 • Herziet het werkprogramma van de Commissie en verzoekt de Commissie met wetsvoorstellen te komen

Toezicht

 • Houdt democratisch toezicht op alle EU-instellingen
 • Kiest de voorzitter van de Commissie en moet zijn goedkeuring verlenen aan het volledige college van commissarissen en kan de Commissie met een motie van wantrouwen tot aftreden dwingen
 • Verleent zijn goedkeuring ("kwijting") aan de manier waarop de EU-begroting wordt uitgevoerd
 • Behandelt petities van de burgers en kan een parlementaire enquête instellen
 • Voert overleg over het monetaire beleid met de Europese Centrale Bank
 • Stelt parlementaire vragen aan de Commissie en de Raad
 • Stuurt waarnemingsmissies naar verkiezingen

Begroting

 • Stelt de begroting van de EU vast, samen met de Raad
 • Keurt de EU-begroting voor de lange termijn goed, het "meerjarig financieel kader"

Meer infografieken

Samenstelling

Het aantal parlementsleden per land is degressief evenredig met de bevolkingsomvang: geen enkel land kan minder dan 6 of meer dan 96 parlementsleden hebben en het totale aantal mag niet meer bedragen dan 751 (750 plus de voorzitter). De leden van het Parlement zijn ingedeeld in fracties op basis van hun politieke kleur, niet op basis van hun nationaliteit.

De voorzitter vertegenwoordigt het Parlement bij de overige EU-instellingen en de buitenwereld. Hij geeft uiteindelijk het groene licht voor de uitvoering van de EU-begroting.

Hoe werkt het Parlement?

De werkzaamheden van het Parlement verlopen in twee stappen:

 • Commissies voorbereiding van wetgeving
  Het parlement telt 20 commissies en twee subcommissies, die elk voor een bepaald beleidsterrein bevoegd zijn. De commissies behandelen de wetsvoorstellen, en de parlementsleden en fracties kunnen met voorstellen komen om een wetsvoorstel te wijzigen of te verwerpen. Die voorstellen worden ook besproken in de fracties.
 • Plenaire vergaderingen – goedkeuring van wetgeving
  Dit is wanneer alle parlementsleden in de grote vergaderzaal definitief over het wetsvoorstel en de amendementen stemmen. Deze vergaderingen vinden normaal gesproken elke maand gedurende vier dagen in Straatsburg plaats, maar soms zijn er aanvullende zittingen in Brussel.

Het Parlement en u

Als u het Parlement wil verzoeken op een bepaald punt actie te ondernemen kunt u een petitie indienen (per post of online).

Petities kunnen op elk willekeurig onderwerp betrekking hebben, mits de EU daarvoor bevoegd is.

Om een een petitie te kunnen indienen, moet u onderdaan zijn van een EU-land of in de EU wonen. Voor ondernemingen of andere organisaties geldt dat zij in de EU gevestigd moeten zijn.

U kunt ook in contact komen met het Parlement via een van de europarlementariërs uit uw land of via het Voorlichtingsbureau van het Europees Parlement in uw land.

Contact: 

Europees Parlement (Brussel)

Contact

Adres: 

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 284 21 11
Fax: 
+32 2 284 69 74
Bezoeken: 

Soort bezoek: Rondleiding, voorlichtingsbezoek, individueel bezoek, plenaire vergadering

Groepsgrootte: 20-45 personen (behalve voor individuele bezoeken en plenaire vergaderingen)

Individuele bezoekers: Rondleidingen van maandag tot donderdag om 10.00 en 15.00 uur, en op vrijdag om 10.00 uur.

Reservering: Groepen: minimaal 2 maanden van tevoren. Individuele bezoekers: minimaal 15 minuten van tevoren.

Minimumleeftijd: 14 jaar

Bezoek het Europees Parlement in Brussel

Europees Parlement (Luxemburg)

Europees Parlement (Luxemburg)
Adres: 

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel: 
+ 352 4300 1
Fax: 
+ 352 4300 22457
Bezoeken: 

Soort bezoek: Voorlichtingsbezoek

Groepsgrootte: -

Reservering: -

Minimumleeftijd: -

Bezoek het Europees Parlement in Luxemburg

Europees Parlement (Straatsburg)

Europees Parlement (Straatsburg)
Adres: 

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel: 
+33 3 88 17 40 01
Fax: 
+33 3 88 17 51 84
Bezoeken: 

Soort bezoek: Rondleiding, voorlichtingsbezoek, plenaire vergadering, Euroscola (voor scholen, leerkrachten en studenten)

Groepsgrootte: 20-45 personen (behalve voor plenaire vergaderingen)

Individuele bezoekers: Alleen tijdens plenaire vergaderingen

Reservering: Minstens 3 maanden van tevoren (behalve voor plenaire vergaderingen)

Minimumleeftijd: 14 jaar

Bezoek het Europees Parlement in Straatsburg

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre
Tel: 
+32 (0)2 283 22 22
Bezoeken: 

Soort bezoek: Individueel bezoek

Groepsgrootte: Geen minimum

Reservering: Alleen voor groepen van meer dan 20 mensen

Openingsdagen: Iedere dag

Minimumleeftijd: Toegankelijk voor alle leeftijden, aanbevolen minimumleeftijd 8 jaar.

Bezoek Parlamentarium in Brussel