Unjoni Ewropea

Il-Parlament Ewropew

Il-Parlament Ewropew

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: Korp tal-UE elett b’mod dirett b'responsabilitajiet leġiżlattivi, superviżorji u baġitarji
 • Membri: 705 MEP (Membri tal-Parlament Ewropew)
 • President: David-Maria Sassoli
 • Stabbilit : fl-1952 bħala l-Assemblea Komuni tal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar, fl-1962 bħala Parlament Ewropew, l-ewwel elezzjonijiet diretti fl-1979
 • Lokalitajiet: Strasburgu (Franza), Brussell (il-Belġju), il-Lussemburgu
 • Sit web: Parlament Ewropew

Il-Parlament Ewropew hu l-korp tal-UE fejn jitfasslu l-liġijiet. Hu elett direttament mill-votanti tal-UE kull 5 snin. L-aħħar elezzjonijiet saru f’Mejju 2019.

Elezzjonijiet

L-elezzjonijiet Ewropej saru bejn it-23 u s-26 ta’ Mejju, 2019.

Aktar dwar ir-riżultati tal-elezzjonijiet Ewropej tal-2019

X’jagħmel il-Parlament?

Il-Parlament għandu tliet rwoli prinċipali:

Rwol leġiżlattiv

 • Jgħaddi l-liġijiet tal-UE, flimkien mal-Kunsill tal-UE, abbażi ta' proposti mill-Kummissjoni Ewropea.
 • Jiddeċiedi dwar ftehimiet internazzjonali
 • Jiddeċiedi dwar it-tkabbir
 • Jeżamina mill-ġdid il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni u jitlobha biex tipproponi leġiżlazzjoni

Rwol superviżjorju

 • Iwettaq skrutinju demokratiku tal-istituzzjonijiet kollha tal-UE
 • Itella' l-President tal-Kummissjoni u japprova l-Kummissjoni bħala korp wieħed. Hemm il-possibbiltà ta’ votazzjoni ta’ mozzjoni ta’ ċensura, li tobbliga lill-Kummissjoni sabiex din tirriżenja
 • Jagħti kwittanza, jiġifieri japprova l-mod li bih jintefqu l-baġits tal-UE
 • Jeżamina l-petizzjonijiet taċ-ċittadini u jwaqqaf l-inkjesti
 • Jiddiskuti l-politika monetarja mal-Bank Ċentrali Ewropew
 • Ipoġġi mistoqsijiet lill-Kummissjoni u lill-Kunsill
 • Iwettaq osservazzjonijiet tal-elezzjonijiet

Rwol Baġitarju

 • Jistabbilixxi l-baġit tal-UE, flimkien mal-Kunsill
 • Japprova l-baġit fit-tul tal-UE, il-“Qafas Finanzjarju Pluriennali”

Kompożizzjoni

L-għadd ta' MPE għal kull pajjiż hu bejn wieħed u ieħor proporzjonali mal-popolazzjoni tiegħu, iżda dan isir permezz ta' proporzjonalità digressiva: ebda pajjiż ma jista’ jkollu inqas minn 6 jew iżjed minn 96 MPE u l-għadd totali ma jistax jaqbeż is-705 (704 flimkien mal-President). Il-MPE huma miġbura skont l-affiljazzjoni politika, u mhux skont in-nazzjonalità.

Il-President jirrappreżenta l-Parlament mal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE u mad-dinja ta' barra u jagħti l-approvazzjoni finali għall-baġit tal-UE.

kemm-il siġġu jikseb kull pajjiż fil-Parlament Ewropew?

kemm-il siġġu jikseb kull pajjiż fil-Parlament Ewropew

Kif jaħdem il-Parlament?

Ix-xogħol tal-Parlament huwa maqsum f’żewġ stadji ewlenin:

 • Il- Kumitati - biex jippreparaw il-leġiżlazzjoni.
  Fil-Parlament hemm 20 kumitat u żewġ sottokumitati, kull wieħed jittratta ma' qasam ta' politika partikolari. Il-kumitati jeżaminaw proposti għal-leġiżlazzjoni, u l-MPE u l-gruppi politiċi jistgħu jressqu emendi jew jipproponu r-rifjut ta' proposta. Dawn il-kwistjonijiet huma wkoll diskussi fi ħdan il-gruppi politiċi.
 • Is- Sessjonijiet plenarji - biex jgħaddu l-leġiżlazzjoni
  Dan huwa meta jinġabru l-MPE kollha fil-Kamra biex jagħtu vot finali dwar il-leġiżlazzjoni proposta u l-emendi proposti. Normalment isiru fi Strasburgu għal erbat ijiem fix-xahar, iżda xi drabi jkun hemm sessjonijiet addizzjonali fi Brussell.

Il-Parlament u int

Jekk tixtieq tistaqsi lill-Parlament biex jaġixxi dwar xi kwistjoni, tista' tibgħat petizzjoni dwarha (jew bil-posta jew onlajn)

Il-petizzjonijiet jistgħu jkopru kwalunkwe suġġett li jaqa' taħt il-kompetenza tal-UE.

Biex tressaq petizzjoni, trid tkun ċittadin ta’ Stat Membru tal-UE jew tkun resident fl-UE. Kumpaniji jew organizzazzjonijiet oħra jridu jkunu bbażati hawnhekk.

Modi oħra kif tikkuntattja lill-Parlament jinkludu l-kuntatt mal-MPE lokali tiegħek jew mal-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Parlament Ewropew f'pajjiżek.

Dettalji ta' kuntatt

Il-Parlament Ewropew, (Brussell)

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 284 21 11
Fax
+32 2 284 69 74
Żur

Il-Parlament Ewropew hu l-qalba tad-demokrazija fl-Unjoni Ewropea, u jirrappreżenta 446 miljun ruħ. Żjara fil-kampus ta' Brussell tispjega kif jaħdem il-Parlament Ewropew u x’jagħmel għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea.

Tip ta’ żjara: Hemm ħafna attivitajiet tal-Parlament Ewropew, bħal żjarat individwali u fi gruppi, sessjonijiet ta’ informazzjoni u logħba ta’ role play għal gruppi tal-iskola.

L-attivitajiet kollha huma bla ħlas u l-biċċa l-kbira minnhom huma disponibbli bil-lingwi uffiċjali Ewropej kollha.

Attivitajiet u postijiet li tista' żżur jinkludu:

Daqs tal-grupp: Individwi u gruppi, ara l-paġni web tal-attività.

Rekwiżit ta' riżervazzjoni bil-quddiem: Għal uħud mill-attivitajiet jeħtieġ li tibbukkja minn qabel, ara l-paġni web tal-attività għad-dettalji.

Età minima tal-viżitaturi: Ir-restrizzjonijiet ta' età jvarjaw, ara l-paġni web tal-attività.

Żur il-Parlament Ewropew - Brussell | Kuntatt

Il-Parlament Ewropew (il-Lussemburgu)

Il-Parlament Ewropew (il-Lussemburgu)
Indirizz

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel
+ 352 4300 1
Fax
+ 352 4300 22457
Żur

Fil-Parlament Ewropew fil-Lussemburgu nsibu l-ewwel sala għad-dibattitu Emiċiklu. Il-kampus tal-Lussemburgu jintuża primarjament għal xogħol amministrattiv iżda huwa possibbli wkoll li żżuru.

Tip ta’ żjara: Sessjonijiet ta’ informazzjoni dwar il-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet Ewropej, kif ukoll żjarat fl-Emiċiklu oriġinali. Iż-żjarat huma kollha bla ħlas.

Daqs tal-grupp: Gruppi biss ta' bejn 20 u 50 persuna.

Rekwiżit ta' riżervazzjoni bil-quddiem: Jekk jogħġbok irriżerva mill-inqas 8 ġimgħat bil-quddiem.

Età minima tal-viżitaturi: 14-il sena.

Żur il-Parlament Ewropew - il-Lussemburgu | Kuntatt

Il-Parlament Ewropew (Strasburgu)

Il-Parlament Ewropew (Strasburgu)
Indirizz

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel
+33 3 88 17 40 01
Żur

Fi Strasburgu tinsab is-sede uffiċjali tal-Parlament Ewropew.

Tip ta’ żjara: sessjonijiet ta’ informazzjoni, u programmi edukattivi sħaħ jiġu offruti fi Strasburgu. Dawn huma:

 • żjarat tal-Emiċiklu għall-individwi u l-gruppi meta jiltaqa' l-Parlament Ewropew;
 • il-programm Euroscola fejn l-istudenti ta’ bejn 18 u 16-il sena u l-għalliema tagħhom jiskopru xi jfisser li tkun Membru tal-Parlament Ewropew għal ġurnata.

Daqs tal-grupp: il-gruppi għandhom ikunu bejn 15 u 50 persuna (gruppi akbar jistgħu jintlaqgħu fuq talba).

Rekwiżit ta' riżervazzjoni bil-quddiem: jekk jogħġbok irriżerva mill-inqas 12-il ġimgħa bil-quddiem.

Età minima tal-viżitaturi: 14-il sena:

Żur il-Parlament Ewropew - Strasburgu | Kuntatt

Back to top