European Union website, the official EU website

Eiropas Parlaments

Īss apraksts

 • Uzdevums: tieši vēlēta ES iestāde, kurai ir likumdevēja un uzraudzības funkcijas. Tā lemj arī par budžetu.
 • Deputāti: Eiropas Parlamentā ir 751 deputāts.
 • Priekšsēdētājs: Antonio Tajani
 • Izveides gads: 1952. gadā kā Eiropas Ogļu un tērauda kopienas Kopējā asambleja, 1962. gadā kā Eiropas Parlaments. Pirmās tiešās vēlēšanas notika 1979. gadā.
 • Atrašanās vieta: Strasbūra (Francija), Brisele (Beļģija), Luksemburga
 • Tīmekļa vietne: Eiropas Parlaments

Eiropas Parlaments ir ES likumdevējs. To tieši ievēlē ES pilsoņi ik pēc 5 gadiem. Pēdējās vēlēšanas notika 2014. gada maijā.

Ar ko nodarbojas Eiropas Parlaments?

Parlamentam ir trīs galvenās funkcijas (sk. tālāk).

Likumdošana

 • Parlaments kopā ar ES Padomi pieņem ES tiesību aktus, pamatojoties uz Eiropas Komisijas priekšlikumiem.
 • Parlaments pieņem lēmumus par starptautiskiem līgumiem.
 • Parlaments lemj par ES paplašināšanos.
 • Parlaments pārskata Eiropas Komisijas darba programmu un dažkārt aicina to ierosināt tiesību aktus.

Uzraudzīšana

 • Parlaments veic visu ES iestāžu demokrātisku uzraudzību.
 • Parlaments ievēl Eiropas Komisijas priekšsēdētāju un apstiprina komisāru kolēģiju kā vienotu veselumu. Tas var arī balsojot nolemt, ka Komisijai izsakāma neuzticība, un tādējādi likt komisāru kolēģijai atkāpties.
 • Parlaments apstiprina budžeta izpildi, proti, apstiprina veidu, kā izlietots ES budžets.
 • Tas izskata pilsoņu lūgumrakstus un veic izmeklēšanu.
 • Parlaments apspriež monetāro politiku ar Eiropas Centrālo banku.
 • Tas iztaujā Eiropas Komisiju un Padomi.
 • Parlaments veic arī vēlēšanu novērošanu.

Lēmumu pieņemšana par budžetu

 • Parlaments kopā ar ES Padomi apstiprina ES budžetu.
 • Parlaments arī apstiprina ES ilgtermiņa budžetu jeb daudzgadu finanšu shēmu.

Citas infografikas

Sastāvs

No katras valsts ievēlēto deputātu skaits ir aptuveni proporcionāls tās iedzīvotāju skaitam, taču tiek ievērots t.s. līdzsvarotas proporcionalitātes princips: nevienai valstij nedrīkst būt mazāk par 6 vai vairāk par 96 deputātiem, un deputātu kopskaits nedrīkst pārsniegt 751 (750 plus priekšsēdētājs). Parlamenta deputāti ir iedalīti un strādā grupās atkarībā no viņu politiskajiem uzskatiem, nevis valstspiederības.

Priekšsēdētājs pārstāv Parlamentu attiecībās ar citām ES iestādēm un pārējo pasauli un dod galīgo zaļo gaismu ES budžetam.

Kā Eiropas Parlaments strādā?

Parlamenta darbam ir divi galvenie posmi:

 • komitejas tajās sagatavo tiesību aktus.
  Parlamentam ir 20 komitejas un divas apakškomitejas. Katra no tām nodarbojas ar konkrētu politikas jomu. Komitejas izskata tiesību aktu projektus (priekšlikumus), un deputāti un politiskās grupas var ierosināt grozījumus vai ierosināt kādu projektu noraidīt. Šos jautājumus apspriež arī politiskajās grupās;
 • plenārsēdes – tajās pieņem tiesību aktus.
  Plenārsēdēs sapulcējas visi deputāti, lai veiktu galīgo balsojumu par tiesību aktu projektiem un ierosinātiem grozījumiem. Parasti plenārsēdes notiek Strasbūrā (ik mēnesi četras dienas), taču dažreiz tiek sarīkotas papildsēdes Briselē.

Eiropas Parlaments un jūs

Ja vēlaties aicināt Parlamentu rīkoties saistībā ar kādu konkrētu jautājumu, varat tam iesniegt lūgumrakstu (pa pastu vai internetā).

Lūgumraksti var būt par jebkuru jautājumu, kurš ir ES kompetencē.

Lūgumrakstu varat iesniegt tad, ja esat kādas ES dalībvalsts pilsonis vai dzīvojat ES. Uzņēmumiem un organizācijām jābūt reģistrētiem ES.

Ir arī citi veidi, kā sazināties ar Parlamentu. Piemēram, vērsieties pie sava vietējā deputāta vai Eiropas Parlamenta Informācijas birojā jūsu valstī.

Kontaktinformācija: 

Eiropas Parlaments (Brisele)

Kontaktinformācija

Adrese: 

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr: 
+32 2 284 21 11
Fakss: 
+32 2 284 69 74
Apmeklējumi: 

Apmeklējuma veids: apmeklējums gida pavadībā, informatīvs apmeklējums, individuāls apmeklējums, plenārsēde

Minimālais grupas lielums: 20–45 cilvēki (izņemot individuālos apmeklējumus un plenārsēdes).

Individuāli apmeklētāji: no pirmdienas līdz ceturtdienai apmeklējumi notiek plkst. 10.00 un 15.00, bet piektdien — plkst. 10.00

Iepriekšēja pieteikšanās: grupām 2 mēnešus iepriekš,. individuāliem apmeklētājiem 15 minūtes pirms apmeklējuma sākuma

Apmeklētāju minimālais vecums: 14 gadi

Eiropas Parlamenta apmeklējums Briselē

Eiropas Parlaments (Luksemburga)

Eiropas Parlaments (Luksemburga)
Adrese: 

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Ta-lr: 
+ 352 4300 1
Fakss: 
+ 352 4300 22457
Apmeklējumi: 

Apmeklējuma veids: informatīvs apmeklējums

Minimālais grupas lielums: nav norādīts

Iepriekšēja pieteikšanās: nav norādīts

Apmeklētāju minimālais vecums: nav norādīts

Eiropas Parlamenta apmeklējums Luksemburgā

Eiropas Parlaments (Strasbūra)

Eiropas Parlaments (Strasbūra)
Adrese: 

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Ta-lr: 
+33 3 88 17 40 01
Fakss: 
+33 3 88 17 51 84
Apmeklējumi: 

Apmeklējuma veids: gida vadīts apmeklējums, informatīvs apmeklējums, plenārsēde, “Euroscola” (skolām, skolēniem un skolotājiem)

Minimālais grupas lielums: 20–45 cilvēki (izņemot plenārsēdes)

Individuāli apmeklētāji: tikai uz plenārsēdēm

Iepriekšēja pieteikšanās: 3 mēnešus iepriekš (izņemot plenārsēdes)

Apmeklētāju minimālais vecums: 14 gadi

Eiropas Parlamenta apmeklējums Strasbūrā

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre
Ta-lr: 
+32 (0)2 283 22 22
Apmeklējumi: 

Apmeklējuma veids: individuāls apmeklējums

Minimālais grupas lielums: nav

Iepriekšēja pieteikšanās: Grupas, kurās ir vairāk nekā 20 cilvēku

Atvērts: katru dienu

Apmeklētāju minimālais vecums: jebkurā vecumā, ieteicamais minimālais vecums — 8 gadi

Eiropas Parlamenta apmeklētāju centra apmeklējums Briselē